Prijevodne vježbe 1: francuski – hrvatski

Naziv predmeta: Francuski jezik

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 1: francuski – hrvatski

Nositelj kolegija: dr.sc. Sanja Šoštarić, viši lektor

Izvoditelj kolegija: dr.sc. Sanja Šoštarić, viši lektor
Status kolegija: obvezatni (7. semestar)

ECTS bodovi:  2

Jezik: francuski

Ispit: ne

Ocjena: trajno praćenje

Oblik nastave: 2V

Uvjeti: odslušan kolegij Uvod u prevođenje 2, i uvjet za Prijevodne vježbe 2 (8.semestar)

Cilj kolegija: Samostalnim prevođenjem kao i analizom vlastitih i tuđih prijevoda studenti razvijaju svoje umijeće.

Preporučena literatura: rad na konkretnim tekstovima

Studentske obveze: trajno praćenje i pisani radovi

Raspored rada po tjednima:

1. područje interneta
2. vježbe na satu
3. kontrolni rad
4. područje autorskih prava
5. vježbe na satu
6. kontrolni rad
7. područje ekologija i arhitektura
8. vježbe na satu
9. kontrolni rad
10. podslovljavanje igranih i dokumentarnih filmova
12. podslovljavanje igranih i dokumentarnih filmova
13. vježbe na satu
14. kontrolni rad
15. finalni kontrolni rad