Prijevodne vježbe 2: francuski – hrvatski

Naziv predmeta: Francuski jezik

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 2: francuski – hrvatski

Nositelj kolegija: dr.sc. Evaine Le Calvé Ivičević, viši lektor

Izvođač: dr.sc. Marinko Koščec, docent

Status kolegija: obvezatni (8. semestar)

ECTS bodovi: 2

Jezik: francuski/hrvatski

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Oblik nastave: 2V

Uvjeti: odslušan kolegij Prijevodne vježbe 1 i Traduktologija

Sadržaj: Kolegij obuhvaća prevođenje općejezičnih tekstova s francuskog na hrvatski jezik. Kolegij će se baviti tekstovima o europskim institucijama i aktualnim pitanjima u Francuskoj i svijetu.

Cilj kolegija: Samostalnim prevođenjem kao i analizom vlastitih i tuđih prijevoda studenti razvijaju svoje umijeće, te ulaze u svijet stručnog prevođenja vezanog za europske institucije i aktualna pitanja.

Preporučena literatura: rad na konkretnim tekstovima

Studentske obveze: trajno praćenje i pisani radovi

Raspored rada po tjednima:

1. područje europskih institucija politike i gospodarstva EU
2. područje europskih institucija politike i gospodarstva EU
3. vježbe na satu
4. kontrolni rad
5. vježbe na satu
6. područje aktualnih socijalnih tema u Francuskoj
7. područje aktualnih socijalnih tema u Francuskoj
8. vježbe na satu
9. kontrolni rad
10. područje aktualnih socijalnih tema u Francuskoj
12. područje aktualnih socijalnih tema u Francuskoj
13. vježbe na satu
14. kontrolni radbr
15. finalni kontrolni rad