Prijevodne vježbe 2: hrvatski – francuski

Naziv predmeta: Francuski jezik

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 2: hrvatski – francuski

Nositelj kolegija: dr.sc. Marinko Koščec, doc.

Izvoditelj kolegija: dr.sc. Jean-Baptiste Bernard, franc. lektor i Miriam Miculinić, vanjska suradnica

Status kolegija: obvezatni (8. semestar)

ECTS bodovi: 2

Jezik: francuski/hrvatski

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Oblik nastave: 2V

Uvjeti: odslušan kolegij Prijevodne vježbe 1 i Traduktologija

Sadržaj kolegija: Kolegij obuhvaća prevođenje općejezičnih tekstova s hrvatskog na francuski jezik. Primjenjuje se dvostruki postupak, odnosno sistematizirano proučavanje pojedinačnih poteškoća nakon čega slijedi kontekstualizirano prenošenje značenja na ciljni jezik. Samostalnim prevođenjem kao i analizom vlastitih i tuđih prijevoda studenti će razvijati svoje umijeće. Kolegij će se baviti tekstovima o aktualnim temama.

Cilj kolegija: Cilj je ovog kolegija da studenti razviju vještine potrebne za prevođenje uz korištenje običnim pomagalima za prevođenje.

Studentske obveze: trajno praćenje i pisani radovi

Raspored rada po tjednima:

semaine 1. Présentation.
semaine 2. Exercices en classe.
semaine 3. Construction: makar.
semaine 4. Application pratique.
semaine 5. Exercices en classe.
semaine 6. Contrôle sur table.
semaine 7. Construction: kamoli.
semaine 8. Application pratique.
semaine 9. Exercices en classe.
semaine 10. Terminologie: droit du travail.
semaine 11. Application pratique.
semaine 12. Exercices en classe.
semaine 13. Terminologie: contrefaçons.
semaine 14. Contrôle sur table final.
semaine 15. Contrôle de rattrapage.

Literatura:
razni rječnici:

1. Grevisse, Maurice: Précis de grammaire française, Duculot, Gembloux
2. Grevisse, Maurice: Le Bon Usage, Duculot, Gembloux