Prijevodne vježbe 3: francuski – hrvatski

Naziv predmeta: Francuski jezik

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 3: francuski – hrvatski 

Nositelj kolegija: dr.sc. Evaine Le Calvé Ivičević, viši lektor

Izvođač: dr.sc. Marinko Koščec, docent

Status kolegija: obvezatni (9. semestar)

ECTS bodovi:  2

Jezik: francuski

Ispit: ne

Ocjena: trajno praćenje

Oblik nastave: 2V

Uvjeti: položen kolegij Prijevodne vježbe 1: hrvatski – francuski i Prijevodne vježbe 1: francuski – hrvatski

Sadržaj: Kolegij obuhvaća prevođenje općejezičnih tekstova s francuskog na hrvatski jezik. Kolegij će se baviti jezično i kulturološki iznimno zahtjevnim tekstovima.

Cilj kolegija: Samostalnim prevođenjem kao i analizom vlastitih i tuđih prijevoda studenti usavršavaju stečena znanja i vještine.

Preporučena literatura: rad na konkretnim tekstovima

Studentske obveze: trajno praćenje i pisani radovi

Raspored rada po tjednima: nastava organizirana je u tri bloka, a svaki je strukturiran tako da studenti kod kuće prevode te se na satu analiziraju slogani/naslovi, tekstovi koji obiluju poslovicama i frazemima, kao i kulturološkim specifičnostima, nakon čega slijedi kontrolni kojim se provjeravaju usvojena znanja i vještine, te diskusija na kojoj se analiziraju ocijenjeni radovi.