Prijevodne vježbe 3: hrvatski – francuski

Naziv predmeta: Francuski jezik

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 3: hrvatski – francuski

Nositelj kolegija: dr.sc. Marinko Koščec, doc.

Izvođač: dr.sc.Jean-Baptiste Bernard, franc. lektor i Miriam Miculinić, vanjska suradnica

Status kolegija: obvezatni (9. semestar)

ECTS bodovi: 2

Jezik: francuski/hrvatski

Ispit: ne

Ocjena: trajno praćenje

Oblik nastave: 2V

Uvjeti: položen kolegij Prijevodne vježbe 1: francuski – hrvatski i Prijevodne vježbe: hrvatski – francuski

Sadržaj kolegija: Kolegij obuhvaća prevođenje općejezičnih tekstova s hrvatskog na francuski jezik. Pristup terminologiji i frazeologiji izabranih područja. Samostalnim prevođenjem kao i analizom vlastitih i tuđih prijevoda studenti će razvijati svoje umijeće. Kolegij će se baviti tekstovima o aktualnim temama.

Cilj kolegija: Cilj je ovog kolegija da studenti razviju vještine potrebne za prevođenje uz korištenje običnim pomagalima za prevođenje.

Studentske obveze: trajno praćenje i pisani radovi

Raspored rada po tjednima:

semaine 1: Présentation.
semaine 2: Terminologie/phraséologie: mobilité des personnes, contexte français.
semaine 3: Terminologie/phraséologie: mobilité des personnes, contexte croate.
semaine 4: Contrôle sur table
semaine 5: Terminologie/phraséologie: politique énergétique.
semaine 6: Terminologie/phraséologie: politique énergétique.
semaine 7: Contrôle sur table.
semaine 8: Terminologie/phraséologie: droit du travail, retraites, contexte français.
semaine 9: Terminologie/phraséologie: droit du travail, retraites, contexte croate.
semaine 10: Contrôle sur table.
semaine 11: Terminologie/phraséologie: politique culturelle.
semaine 12: Terminologie/phraséologie: politique culturelle.
semaine 13: Langage publicitaire.
semaine 14: Contrôle sur table final.
semaine 15: Contrôle de rattrapage.

Literatura:
razni rječnici:

1. Grevisse, Maurice: Précis de grammaire française, Duculot, Gembloux
2. Grevisse, Maurice: Le Bon Usage, Duculot, Gembloux