Prijevodne vježbe 1: hrvatski – francuski

Naziv predmeta: Francuski jezik

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 1: hrvatski – francuski

Nositelj kolegija: dr.sc. Sanja Šoštarić, viši lektor

Izvođač: dr.sc. Jean-Baptiste Bernard i Miriam Miculinić, vanjska suradnica

Status kolegija: obvezatni (7. semestar)

ECTS bodovi: 2

Jezik: francuski/hrvatski

Ispit: ne

Ocjena: trajno praćenje

Oblik nastave: 2V

Uvjeti: odslušan kolegij Uvod u prevođenje

Preduvjet za: upis kolegija Prijevodne vježbe 2 (8.semestar)

Sadržaj kolegija: Kolegij obuhvaća prevođenje općejezičnih tekstova s hrvatskog na francuski jezik. Primjenjuje se dvostruki postupak, odnosno sistematizirano proučavanje pojedinačnih poteškoća nakon čega slijedi kontekstualizirano prenošenje značenja na ciljni jezik. Samostalnim prevođenjem kao i analizom vlastitih i tuđih prijevoda studenti će razvijati svoje umijeće. Kolegij će se baviti tekstovima o aktualnim temama.

Cilj kolegija: Cilj je ovog kolegija da studenti razviju vještine potrebne za prevođenje uz korištenje običnim pomagalima za prevođenje.

Studentske obveze: trajno praćenje i pisani radovi

Raspored rada po tjednima:

semaine 1: Présentation.
semaine 2: Exercices en classe.
semaine 3: Substantifs verbaux.
semaine 4: Application pratique.
semaine 5: Exercices en classe.
semaine 6: Contrôle sur table
semaine 7: Substantifs de qualité.
semaine 8: Application pratique.
semaine 9: Exercices en classe.
semaine 10: Construction: pitanje kako/kada/što, etc.
semaine 11: Application pratique.
semaine 12: Exercices en classe.
semaine 13: Exercices en classe.
semaine 14: Contrôle sur table final.
semaine 15: Contrôle de rattrapage.

Literatura:
razni rječnici

1. Grevisse, Maurice: Précis de grammaire française, Duculot, Gembloux
2. Grevisse, Maurice: Le Bon Usage, Duculot, Gembloux