Traduktologija

Naziv predmeta: Francuski jezik

Naziv kolegija: Traduktologija

Nositelj kolegija: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, doc.

Izvođač: Marta Petrak, asistentica

Status kolegija: obvezatni

ECTS bodovi: 4

Jezik: francuski

Ispit: ne

Ocjena: trajno praćenje

Oblik nastave: 2P

Uvjeti: upisan diplomski studij na prevoditeljskom smjeru

Sadržaj kolegija: U ovome kolegiju studenti će upoznati temeljna djela francuskih lingvista i teoretičara prevođenja, kao i glavne smjernice interpretativne teorije prevođenja. Kolegij će uključivati analizu tekstova s naglaskom na razvijanju sposobnosti različitog izražavanja njihovog sadržaja.

Cilj kolegija: Upoznati studente s teoretskim razmišljanjima na kojima se temelje osnovni postupci prevođenja. Analizom prijevoda i različitim izražavanjem istog sadržaja tekstova studenti će osvijestiti ključne postupke i vještine potrebne za prevođenje.

Studentske obveze: pisani rad, moderiranje jedne nastavne jedinice

Raspored rada po tjednima:

 1. Uvod : Što je prevođenje? Tko je prevoditelj? Čemu služi traduktologija?
 2. Povijesni pregled: razmišljanje o prevođenju i prevoditeljske prakse od Antike do 18. st.
 3. Od 19. st. do početaka znanosti o prevođenju / traduktologije
 4. Prevođenje danas: vrste i oblici prevođenja. Razni pristupi prevođenju
 5. Lingvistički pristup
 6. Interpretativna teorija
 7. Komunikacijski pristup, teorija skoposa
 8. Semiotički pristup
 9. Strategije, izbori, odluke u procesu prevođenja. Kontrastivna analiza.
 10. Kako prevoditi elemente kulture
 11. Vjernost i ekvivalencija u prevođenju
 12. Prevođenje znanstvenih i stručnih tekstova
 13. Prevoditeljski alati, suvremene tehnologije
 14. Književno prevođenje
 15. Zaključno predavanje

 

  Literatura:

1. Cercle linguistique d’Aix-en-Provence: La traduction: problèmes théoriques et pratiques, Travaux n°10, Centre des Sciences du langage, Aix, 1993,
2. Dejean Le Feal, Karla: Pédagogie raisonnée de la traduction, Commission européenne, 1994.
3. Lederer, Marianne: La traduction aujourd’hui, Hachette, Paris, 2000.
4. Mounin, Georges: Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, Paris, 1998.
5. Vinay, J.-P., Darbelnet, J.: Stylistique comparée du français et de l’anglais, Didier, Paris, 1977.
6. Ladmiral, J.-R.: Traduire: théorèmes pour la traduction, Gallimard, Paris, 1994.
7. Evaine Le Calvé Ivičević, Lectures en traductologie, sveučilišna skripta, Sveučilište u Zadru, http://www.unizd.hr/Portals/41/Lectures%20en%20traductologie%20C.pdf