Obavijest o otkazivanju nastave – Ana María Valencia Spoljaric

Strana lektorica Ana María Valencia Spoljaric spriječena je u petak, 10. siječnja 2020. održati nastavu i konzultacije. Nastava će se nadoknaditi u dogovoru sa studentima.