Obavijest studentima

Dr. sc. Andrea-Beata Jelić u utorak 8. siječnja 2019. neće održati ni nastavu ni konzultacije. Nadoknada nastave dogovorena je sa studentima (kolegij Vrednovanje i ocjenjivanje u utorak 15. 1. 2019. od 8h do 9h30 u A-304 i kolegij Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika u srijedu 23. 1. 2019. od 11h do 12h30 u A-209.). Studenti se po potrebi radi konzultacija mogu javiti e-mailom.