Obavijest studentima francuskog jezika i književnosti

Studenti koji žele pohađati kolegij Francuski jezik 3 kod lektorice Vedrane
Berlengi Kapušin (1 grupa) trebaju se prijaviti elektronskom poštom. Broj
studenata je ograničen i kad se grupa popuni, daljnje prijave se ne primaju.