Obavijest studentima preddiplomskog studija portugalskog jezika i književnosti

Zaporke kolegija na sustavu učenja na daljinu Omega, koje izvodi više lektorica Ana Ille Horvat :

Portugalski jezik 2: ptii20

Portugalski jezik 4: ptiv20

Portugalski jezik 6: ptvi20

Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 2: vii20