Obavijest studentima španjolskog jezika i književnosti

Nasl. doc. dr. sc. Andrea-Beata Jelić u utorak 7. siječnja 2020. neće održati ni nastavu ni konzultacije. Termini nadoknade nastave dogovoreni su sa studentima (Proces 1 u utorak 14. 1. 2020. od 8h do 9h30 u D-1; Vrednovanje i ocjenjivanje u četvrtak 23. 1. 2020. od 9h30 do 11h00 u A-213), a po potrebi se studenti za konzultacije mogu obratiti e-mailom. Konzultacije će se održati u utorak 14. 1. 2020. od 12h30 do 14h.