Obavijest studentima španjolskog jezika i književnosti – završni rad

U utorak, 10. ožujka u 11:00 sati u A-304 održat će se sastanak sa studentima na kojem će se dati upute o odabiru tema i pisanju završnog rada. Pozivaju se studenti koji će ove godine steći pravo odabira teme završnog rada ili su to pravo ranije stekli da prisustvuju sastanku.