Obavijest za kolegij „Francuske korektivne fonetske vježbe 2“

Molim studente koji su upisali kolegij „Francuske korektivne fonetske vježbe 2“ da se jave na mail vedrana.berlengi@ffzg.hr kako bi dobili upute za daljnji rad na kolegiju.