Obavjest za studente španjolskog jezika i književnost

Viša lektorica Branka Oštrec u utorak, 26. listopada, neće održati nastavu. Termin nadoknade dogovorit će se sa studentima naknadno, na nastavi.