Rumunjska i Rumunji u europskom civilizacijskom kontekstu

Rumunjska i Rumunji u europskom civilizacijskom kontekstu

 

 1. Naziv predmeta: Rumunjska civilizacija
 2. Naziv kolegija: Rumunjska i Rumunji u europskom civilizacijskom kontekstu
 3. ECTS-bodovi: 5
 4. Jezik: hrvatski i rumunjski
 5. Trajanje: 1 semestar (I.)
 6. Status: izboran
 7. Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat seminara tjedno
 8. Uvjeti: ispunjene obveze predviđene kolegijem Uvod u rumunjsku civilizaciju II ili ekvivalentnim kolegijem
 9. Ispit: trajno praćenje + seminarski rad ili moderiranje jedne nastavne jedinice
 10. Sadržaj: etnogeneza i povijest Rumunja i rumunjskih država, kulturni, politički i društveni kontakti s europskim narodima; problem manjina u regiji (rumunjske manjine u Europi, nacionalne manjine u Rumunjskoj); osvrt na hrvatsko-rumunjske povijesne i suvremene odnose i veze; trenutni političko-gospodarski položaj Rumunjske (europske integracije)
 11. Cilj: širi pogled na povijesno-kulturni razvoj rumunjskoga naroda, a posebice odnosa prema hrvatskoj i europskim civilizacijama
 12. Literatura: Skok, P., «Vlasi» (1. izdanje Enciklopedije Jugoslavije); Constantiniu, F., O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999.; Zamfirescu, D., Cultură română – sinteză europeană, Litera internaţional, Bucureşti – Chişinău, 2002. Kao dopunska literatura preporučava se Berindei, D., Cultură naţională română modernă, Editura Eminescu, Bucureşti, 1986.