Katedra za hispanske književnosti

Predstojnica: dr.sc. Mirjana Polić Bobić, red. prof.

Katedra za hispanske književnosti utemeljena je odlukom Fakultetskog vijeća 2000. godine s ciljem kadrovske obnove studija hispanistike u području nastave hispanskih književnosti, te jačanja znanstveno-istraživačkog rada u istom području. Nastavnici Katedre za hispanske književnosti izvode cjelokupnu nastavu književnosti na studiju hispanistike. Otkako je ak. god. 2005/06. studij na Sveučilištu u Zagrebu ustrojen u skladu s načelima Bolonjske deklaracije, na Katedri za hispanske književnosti izvodi se diplomski studij književnosti kao jedna od četiriju specijalizacija koje se u okviru drugog ciklusa nude studentima hispanistike. Taj se studij odvija redovito, odnosno, upisuje nove studente svake akademske godine.

Područja znanstveno-istraživačkog interesa nastavnika Katedre za hispanske književnosti su suvremena hispanskoamerička narativna proza, kultura i testimonijalna književnost kolonijalne Amerike, te kazališne prakse kao dio procesa pokrštavanja i akulturacije u šesnaestostoljetnoj Americi.

Na Katedri za hispanske književnosti često gostuju profesori hispanskih književnosti sa španjolskih i hispanskoameričkih sveučilišta s kojima Katedra gaji suradnju u području nastavne aktivnosti, istraživanja, organiziranja skupova i zajedničkog mentorstva diplomskim i poslijediplomskim radnjama (Universidad de Salamanca, Universidad de Alcalá – Madrid, Universidad de Navarra, Universidad de Guadalajara – Meksiko i druge). Glavna svrha takvih gostovanja je „pokrivanje“ radom gostujućih predavača onih segmenata programa studija u danoj akademskoj godini u kojima su oni međunarodno prepoznati stručnjaci.

Nastavnici na Katedri za hispanske književnosti:

dr. sc. Mirjana Polić Bobić, 1978. asistent pripravnik, 1979. asistent, 1982. znanstveni asistent, 1989. docent, 1994. izvanredni profesor, 2000. redoviti profesor, 2008. redoviti profesor u trajnom zvanju

dr.sc. Maja Zovko, 2015. docentica, 2020. izvanredna profesorica

dr.sc. Gordana Matić, 2001. asistentica

Nastavnici koji su predavali na Katedri za hispanske književnosti

dr. sc. Velebita Koričančić, 2011.-2013., asistentica

Ksenija Fallend, 2011.-2012. naslovna docentica, vanjski suradnik za izvođenje nastave srednjevjekovne književnostidr.

dr. sc. Ivana Krpan, 2008.  znanstvena novakinja, 2013. -2015. viša asistentica

Dosadašnji lektori s Universidad de Alcalá – Madrid na Katedri za hispanske književnosti:

María Ángeles del Hoyo Benito, Ignacio Toro Escudero, Desirée Acebes, Rocío Ortega Torrijos, Diego Álvarez Peirú, Manuel Rodríguez Mendaña