Izvedbeni plan preddiplomskog studija ak. god 2021./2022.

I. SEMESTAR (zimski)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Uvod u opću lingvistiku (2P, 3 ECTS)
Nositelj: dr. sc. Vlasta Erdeljac, redovita profesorica
Izvođač: dr. sc. Marin Andrijašević, docent
Jezik izvedbe nastave: hrvatski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti za upis: upisan preddiplomski studij španjolskoga jezika i književnosti
Preduvjet za: upis kolegija Uvod u povijest lingvističkih teorija
Napomena: sve podatke o kolegiju pogledati na stranici Odsjeka za lingvistiku

Naziv kolegija: Kultura i civilizacija hispanskoga svijeta 1 (Španjolska) (2P, 4 ECTS)
Nositelj: dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica
Izvođač: dr. sc. Gordana Matić, asistentica
Jezik izvedbe nastave: hrvatski i španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: upisan preddiplomski studij španjolskoga jezika i književnosti
Preduvjet za: upis kolegija Kultura i civilizacija hispanskog svijeta 2 (Hispanska Amerika)

Naziv kolegija: Španjolski jezik 1 (4V 1P, 4 ECTS)
Nositelj: Ana María Valencia Spoljaric, lektorica
Izvođač: Ana María Valencia Spoljaric, lektorica; Dunja Frankol, vanjska suradnica; dr.sc. Maša Musulin, viša predavačica
Jezik izvedbe nastave: hrvatski i španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: upisan preddiplomski studij španjolskoga jezika i književnosti
Preduvjet za: upis kolegija Španjolski jezik 2; Usmeno i pismeno izražavanje 1

Naziv kolegija: Izgovor i pravopis španjolskog jezika (2V, 2 ECTS)
Nositelj: mr. Daša Grković, viša lektorica
Izvođač: Pablo Llamas Fernández, ugovorni strani lektor
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: upisan preddiplomski studij španjolskoga jezika i književnosti
Preduvjet za: upis kolegija Usmeno i pismeno izražavanje 1; Korektivne vježbe izgovora španjolskoga jezika

IZBORNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 1 (2V, 3 ECTS)
Nositelj: Ana María Valencia Spoljaric, lektorica
Izvođač: Almudena Santamaría Martín, ugovorna strana lektorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: dac
Ocjena: brojčana
Uvjeti: upisan preddiplomski studij španjolskoga jezika i književnosti
Preduvjet za: nema

Naziv kolegija: Znanstvena proza Alfonsova doba (1S, 2 ECTS)
Nositelj: dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica
Izvođač: dr. sc. Gordana Matić, asistentica
Jezik izvedbe nastave: hrvatski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti za upis: upisan preddiplomski studij španjolskoga jezika i književnosti
Preduvjet za: nema
Napomena: Kolegij se ne izvodi ove ak. god.

Naziv kolegija: Latinski jezik za romaniste 1 (1P, 2 ECTS)
Nositelj: Jelena Poláček Gajer, lektorica
Izvođač: Jelena Poláček Gajer, lektorica
Jezik izvedbe nastave: hrvatski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: prethodno poznavanje latinskog jezika (barem dvogodišnje učenje latinskog jezika ili položen Tečaj latinskog jezika)
Preduvjet za: Latinski jezik za romaniste 2
Napomena: sve podatke o kolegiju pogledati na stranici Odsjeka za klasičnu filologiju

II. SEMESTAR (ljetni)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Uvod u povijest lingvističkih teorija (2P, 3 ECTS)
Nositelj: dr. sc. Vlasta Erdeljac, redovita profesorica
Izvođač: dr. sc. Marin Andrijašević, docent
Jezik izvedbe nastave: hrvatski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Uvod u opću lingvistiku
Preduvjet za: upis kolegija Suvremena španjolska sintaksa 1
Napomena: sve podatke o kolegiju pogledati na stranici Odsjeka za lingvistiku

Naziv kolegija: Kultura i civilizacija hispanskoga svijeta II (Hispanska Amerika)(2P, 4 ECTS)
Nositelj: dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica
Izvođač: dr. sc. Gordana Matić, asistentica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Kultura i civilizacija hispanskog svijeta 1 (Španjolska)
Preduvjet za: upis kolegija Zlatni vijek španjolske književnosti

Naziv kolegija: Španjolski jezik 2 (4V 1P, 4 ECTS)
Nositelj: Ana María Valencia Spoljaric, lektorica
Izvođač: Ana María Valencia Spoljaric, lektorica; Dunja Frankol, vanjska suradnica; dr.sc. Maša Musulin, viša predavačica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Španjolski jezik 1
Preduvjet za: upis kolegija Španjolski jezik 3; Usmeno i pismeno izražavanje 2; Suvremena španjolska sintaksa 1; Zlatni vijek španjolske književnosti; Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 3; Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 4

Naziv kolegija: Usmeno i pismeno izražavanje 1 (2V, 2 ECTS)
Nositelj: Ana María Valencia Spoljaric, lektorica
Izvođač: Almudena Santamaría Martín, ugovorna strana lektorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Izgovor i pravopis španjolskoga jezika; Španjolski jezik 1
Preduvjet za: upis kolegija Usmeno i pismeno izražavanje 2; Španjolski jezik 3; Suvremena španjolska sintaksa 1; Zlatni vijek španjolske književnosti; Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 3; Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova  4

IZBORNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Korektivne vježbe izgovora španjolskoga jezika (1V, 1 ECTS)
Nositelj: mr. Daša Grković, viša lektorica
Izvođač: Pablo Llamas Fernández, ugovorni strani lektor
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Izgovor i pravopis španjolskoga jezika
Preduvjet za: nema

Naziv kolegija: Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 2 (2V, 3 ECTS)
Nositelj: Branka Oštrec,lektorica
Izvođač: Branka Oštrec, lektorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti za upis: upisan preddiplomski studij španjolskoga jezika i književnosti
Preduvjet za: nema

Naziv kolegija: Hispanskoamerička nefikcionalna proza (Kronike osvajanja drevnog Meksika) (1S, 2 ECTS)
Nositelj : dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica
Izvođač: dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti za upis: upisan preddiplomski studij španjolskoga jezika i književnosti
Preduvjet za: nema

Naziv kolegija: Latinski jezik za romaniste 2 (1P, 2 ECTS)
Nositelj: Jelena Poláček Gajer, lektorica
Izvođač: Jelena Poláček Gajer, lektorica
Jezik izvedbe nastave: hrvatski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Latinski jezik za romaniste 1
Preduvjet za: upis diplomskog studija španjolskog jezika i književnosti znanstveni smjer-modul lingvistika
Napomena: sve podatke o kolegiju pogledati na stranici Odsjeka za klasičnu filologiju

III. SEMESTAR (zimski)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Suvremena španjolska sintaksa 1 (1P 1S; 3ECTS)
Nositelj: dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica
Izvođač: dr. sc. Bojana Mikelenić, poslijedoktorandica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položeni kolegiji Uvod u povijest lingvističkih teorija; Španjolski jezik 2; Usmeno i pismeno izražavanje 1
Preduvjet za upis: Suvremena španjolska sintaksa 2; Španjolski jezik 4; Usmeno i pismeno izražavanje 3

Naziv kolegija: Zlatni vijek španjolske književnosti (2P, 4 ECTS)
Nositelj: dr. sc. Maja Zovko, izvanredna profesorica
Izvođač: dr. sc. Maja Zovko, izvanredna profesorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položeni kolegiji Kultura i civilizacija hispanskog svijeta 2 (Hispanska Amerika); Španjolski jezik 2; Usmeno i pismeno izražavanje 1
Preduvjet za: upis kolegija Pregled španjolske književnosti XX.st.; potrebno odslušati za upis izbornih kolegija Španjolski romantizam i Hispanske književnosti XXI.st

Naziv kolegija: Španjolski jezik 3 (4V, 4 ECTS)
Nositelj: Ana María Valencia Spoljaric, lektorica
Izvođač: Ana María Valencia Spoljaric, lektorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Španjolski jezik 2; Usmeno i pismeno izražavanje 1
Preduvjet za: upis kolegija Španjolski jezik 4

Naziv kolegija: Usmeno i pismeno izražavanje 2 (2V, 2 ECTS)
Nositelj: Ana María Valencia Spoljaric, lektorica
Izvođač: Almudena Santamaría Martín, ugovorna strana lektorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Usmeno i pismeno izražavanje 1; Španjolski jezik 2
Preduvjet za: upis kolegija Usmeno i pismeno izražavanje 3;

IZBORNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 3 (2V, 3 ECTS)
Nositelj: mr. Daša Grković, viša lektorica
Izvođač: Pablo Llamas Fernández, ugovorni strani lektor
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Španjolski jezik 2; Usmeno i pismeno izražavanje 1
Preduvjet za: nema

Naziv kolegija: Znanstvena proza Alfonsova doba (1S, 2 ECTS)
Nositelj: dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica
Izvođač: dr. sc. Gordana Matić, asistentica
Jezik izvedbe nastave: hrvatski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti za upis: upisan preddiplomski studij španjolskoga jezika i književnosti
Preduvjet za: nema
Napomena: Kolegij se ne izvodi ove ak. god.

Naziv kolegija: Latinski jezik za romaniste 1 (1P, 2 ECTS)
Nositelj: Jelena Poláček Gajer, lektorica
Izvođač: Jelena Poláček Gajer, lektorica
Jezik izvedbe nastave: hrvatski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: prethodno poznavanje latinskog jezika (barem dvogodišnje učenje latinskog jezika ili položen Tečaj latinskog jezika)
Preduvjet za: Latinski jezik za romaniste 1
Napomena: sve podatke o kolegiju pogledati na stranici Odsjeka za klasičnu filologiju

IV. SEMESTAR (ljetni)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Suvremena španjolska sintaksa 2 (1P 1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica
Izvođač: dr. sc. Bojana Mikelenić, poslijedoktorandica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položeni kolegiji Suvremena španjolska sintaksa 1
Preduvjet za upis: Španjolska leksikologija i leksikografija, Španjolski jezik 5 i Usmeno i pismeno izražavanje 4, Uvod u semantiku, Metodologija znanstvenog rada

Naziv kolegija: Pregled španjolske književnosti 20. stoljeća (2P, 4ECTS)
Nositelj: dr. sc. Maja Zovko, izvanredna profesorica
Izvođač: dr. sc. Maja Zovko, izvanredna profesorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položeni kolegiji Zlatni vijek španjolske književnosti
Preduvjet za: upis kolegija Hispansko-američka književnost i europska periodizacija od 16. do 19. stoljeća

Naziv kolegija: Španjolski jezik 4 (4V, 4 ECTS)
Nositelj: Ana María Valencia Spoljaric, lektorica
Izvođač: Ana María Valencia Spoljaric, lektorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Španjolski jezik 3; Suvremena španjolska sintaksa 1
Preduvjet za: upis kolegija Španjolski jezik 5; Prijevodne vježbe 1; Usmeno i pismeno izražavanje 4; Hispansko-američka književnost i europska periodizacija od 16. do 19. stoljeća; Metodologija znanstvenog rada; Španjolska leksikologija i leksikografija; Uvod u semantiku

Naziv kolegija: Usmeno i pismeno izražavanje 3 (2V, 2 ECTS)
Nositelj: Ana María Valencia Spoljaric, lektorica
Izvođač: Almudena Santamaría Martín, ugovorna strana lektorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Usmeno i pismeno izražavanje 2; Suvremena španjolska sintaksa 1
Preduvjet za: upis kolegija Usmeno i pismeno izražavanje 4; Španjolski jezik 5; Prijevodne vježbe 1; Hispansko-američka književnost i europska periodizacija od 16. do 19. stoljeća; Španjolska leksikologija i leksikografija

IZBORNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 4 (2V, 3 ECTS)
Nositelj: Branka Oštrec, lektorica
Izvođač: Branka Oštrec, lektorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Španjolski jezik 2; Usmeno i pismeno izražavanje 1
Preduvjet za: nema

Naziv kolegija: Hispanske književnosti XXI. stoljeća (2S, 3ECTS)
Nositelj: dr. sc. Maja Zovko, izvanredna profesorica
Izvođač: dr. sc. Maja Zovko, izvanredna profesorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: odslušan kolegij Zlatni vijek španjolske književnosti
Preduvjet za: nema

Naziv kolegija: Španjolski romantizam (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr. sc. Maja Zovko, izvanredna profesorica
Izvođač: dr. sc. Maja Zovko, izvanredna profesorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: odslušan kolegij Zlatni vijek španjolske književnosti
Preduvjet za: nema

Naziv kolegija: Latinski jezik za romaniste 2 (1P, 2 ECTS)
Nositelj: Jelena Poláček Gajer, lektorica
Izvođač: Jelena Poláček Gajer, lektorica
Jezik izvedbe nastave: hrvatski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Latinski jezik za romaniste 1
Preduvjet za:
Napomena: sve podatke o kolegiju pogledati na stranici Odsjeka za klasičnu filologiju

V. SEMESTAR (zimski)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Španjolska leksikologija i leksikografija (2P, 2 ECTS)
Nositelj: dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica
Izvođač: dr. sc. Maša Musulin, viša predavačica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položeni kolegiji Suvremena španjolska sintaksa 2; Španjolski jezik 4; Usmeno i pismeno izražavanje 3
Preduvjet za upis: Metodologija znanstvenog rada; Uvod u semantiku

Naziv kolegija: Hispanskoamerička književnost i europska periodizacija od 16. do 19. stoljeća (2P 1S, 4 ECTS)
Nositelj: dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica
Izvođač: dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica; dr.sc. Maja Zovko, izvanredna profesorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Pregled španjolske književnosti XX. st.Španjolski jezik 4; Usmeno i pismeno izražavanje 3
Preduvjet za: upis kolegija Afirmacija hispansko-američke književnosti u svijetu

Naziv kolegija: Španjolski jezik 5 (4V, 4 ECTS)
Nositelj: mr. Daša Grković, viša lektorica
Izvođač: mr. Daša Grković, viša lektorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Španjolski jezik 4; Usmeno i pismeno izražavanje 3Suvremena španjolska sintaksa 2
Preduvjet za: upis kolegija Španjolski jezik 6

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 1 (2V, 3 ECTS)
Nositelj: Branka Oštrec, lektorica
Izvođač: Branka Oštrec, lektorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položeni kolegiji Španjolski jezik 4; Usmeno i pismeno izražavanje 3
Preduvjet za: Završni rad; Prijevodne vježbe 2

Naziv kolegija: Usmeno i pismeno izražavanje 4 (2V, 2 ECTS)
Nositelj: Ana María Valencia Spoljaric, lektorica
Izvođač: Almudena Santamaría Martín, ugovorna strana lektorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Usmeno i pismeno izražavanje 3; Španjolski jezik 4; Suvremena španjolska sintaksa 2
Preduvjet za: upis kolegija Usmeno i pismeno izražavanje 5

IZBORNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Hispanskoamerički barok. Djelo časne sestre Ivane Agneze od Križa (Sor Juana Inés de la Cruz) (2S, 3 ECTS)  
Nositelj: dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica
Izvođač: dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Španjolski jezik 2; Usmeno i pismeno izražavanje 1
Preduvjet za: nema
Napomena: Kolegij se ne izvodi ove ak. god.

VI. SEMESTAR (ljetni)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Uvod u semantiku (2P, 3 ECTS)
Nositelj: dr. sc. Ida Raffaelli, redovita profesorica
Izvođač: dr. sc. Daniela Katunar, docentica
Jezik izvedbe nastave: hrvatski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: Suvremena španjolska sintaksa 2; Španjolski jezik 4
Preduvjet za: završni rad
Napomena: sve podatke o kolegiju pogledati na stranici Odsjeka za lingvistiku

Naziv kolegija: Metodologija znanstvenog rada (2S, 2 ECTS)
Nositelj: dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica
Izvođač: dr. sc. Bojana Mikelenić, poslijedoktorandica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: ne
Ocjena: brojčana
Uvjeti: Suvremena španjolska sintaksa 2; Španjolski jezik 4; Španjolska leksikologija i leksikografija
Preduvjet za: završni rad

Naziv kolegija: Afirmacija hispanskoameričke književnosti u svijetu (2P 1S, 4 ECTS)
Nositelj: dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica
Izvođač: dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica; dr. sc. Maja Zovko, izvanredna profesorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Hispansko-američka književnost i europska periodizacija
Preduvjet za: završni rad

Naziv kolegija: Španjolski jezik 6 (4V, 4 ECTS)
Nositelj: mr. Daša Grković, viša lektorica
Izvođač: mr. Daša Grković, viša lektorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Španjolski jezik 5
Preduvjet za: završni rad

Naziv kolegija: Usmeno i pismeno izražavanje 5 (2V, 2 ECTS)
Nositelj: mr. Daša Grković, viša lektorica
Izvođač: Pablo Llamas Fernández, ugovorni strani lektor
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Usmeno i pismeno izražavanje 4
Preduvjet za: završni rad

Naziv kolegija: Završni pismeni rad (5 ECTS)
Nositelj: dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položeni svi kolegiji preddiplomskog studija španjolskoga jezika i književnosti

IZBORNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe 2 (2V, 3 ECTS)
Nositelj: Branka Oštrec, lektorica
Izvođač: Branka Oštrec, lektorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski i hrvatski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Prijevodne vježbe 1
Preduvjet za: nema

Naziv kolegija: Hispanske književnosti XXI. stoljeća (2S, 3ECTS)
Nositelj: dr. sc. Maja Zovko, izvanredna profesorica
Izvođač: dr. sc. Maja Zovko, izvanredna profesorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: odslušan kolegij Zlatni vijek španjolske književnosti
Preduvjet za: nema

Naziv kolegija: Španjolski romantizam (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr. sc. Maja Zovko, izvanredna profesorica
Izvođač: dr. sc. Maja Zovko, izvanredna profesorica
Jezik izvedbe nastave: španjolski
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: odslušan kolegij Zlatni vijek španjolske književnosti
Preduvjet za: nema