Teme i rokovi za završni rad u ak. god. 2020./2021.

– Katedra za hispanske književnosti

Narrativa medieval: El conde Lucanor de Don Juan Manuel
El teatro de Lope de Vega: Fuentevoejuna
José Zorrilla y el Romanticismo español: Leyendas y tradiciones
La España de las impresiones de Azorín
Narrativa del exilio: Barrio de Maravillas de Rosa Chacel
La representación de la naturaleza en las Cartas de relación de Hernán Cortés
Cielitos de Bartolomé Hidalgo y la poesía gauchesca
La ensayística de José Martí
Novela regionalista: Doña Bárbara de Rómulo Gallegos
El tema de la Revolución Mexicana en Llano en llamas de Juan Rulfo

– Katedra za španjolski jezik

El uso del pretérito indefinido y pretérito imperfecto de indicativo
Subordinada adverbial de tiempo – aspecto sintáctico y semántico
Distribución y variedades de pronombres clíticos (leísmo, laísmo, loísmo)
Ser y estar – la oposición semántica
Construcciones impersonales – aspectos semánticos y sintácticos
La alternancia de los modos en las oraciones subordinadas sustantivas
Los pronombres relativos que y quien en las oraciones subordinadas de relativo
El subjuntivo polémico en las oraciones subordinadas concesivas
Futuro simple y perífrasis de futuro. Usos diatópicos
Pretérito perfecto compuesto y pretérito perfecto simple. Usos diatópicos
El sintagma adjetival. Modificadores y complementos del adjetivo (un análisis basado en corpus)
El complemento indirecto y los dativos en la lengua española (un análisis basado en corpus)
Sistemas pronominales de tratamiento usados en el mundo hispánico (un análisis basado en corpus)
La negación. Clases de estructuras y palabras negativas (un análisis basado en corpus)
La composición de palabras en español (un análisis basado en corpus)
Préstamos léxicos en los menús de los restaurantes de España
Los neologismos propiciados por la pandemia de coronavirus y su uso en la prensa española
Microestructura de los diccionarios español-inglés e inglés-español. Comparación y análisis
Expresiones y lenguaje coloquial en la serie La casa de papel (Netflix)
Los eufemismos en el habla de los políticos (un país hispanohablante según su elección)
Valores del subjuntivo en traducciones del español al croata
Voz pasiva en traducciones del español al croata
Análisis comparativo de los tiempos verbales en traducciones del español al croata
Valores del gerundio en traducciones del español al croata
Perífrasis verbales en traducciones del español al croata

Odabir teme

Teme za završni rad moći će se odabrati na Omegi na kolegiju „Završni rad na studiju Španjolskog jezika i književnosti“ (lozinka za upis kolegija: zavrsni), od petka, 5. ožujka u 19 sati.

Završni rad mogu odabrati studenti koji su u tekućoj akademskoj godini u 6. semestru u ISVU upisali sve obvezne kolegije (Afirmacija hispanskoameričke književnosti u svijetu; Uvod u semantiku, Metodologija znanstvenog rada, Španjolski jezik 6 i Usmeno i pismeno izražavanje 5) i oni studenti koji su u 6. semestru tekuće akademske godine upisali zaostale obvezne kolegije.

Molimo da studenti koji ne planiraju na jesen upisivati diplomski studij španjolskog jezika i književnosti odaberu temu u narednoj akademskoj godini.

Izvanredni slučajevi će se razmatrati individualno.

Rokovi za izradu završnog rada
Temu završnog rada treba izabrati NAJKASNIJE do 08.03.2021, a do 15.03.2021. treba se javiti mentorici.
Koncept rada (uključujući sadržaj, sažeti prikaz svakog od poglavlja na 2-3 stranice teksta i popis bibliografije) treba predati NAJKASNIJE do 15.04.2021.
Prvu verziju rada treba predati NAJKASNIJE do 31.05.2021.
Završnu verziju rada treba predati NAJKASNIJE do 30.06.2021. Nakon što mentorica odobri i ocjeni rad, student ga predaje stranom lektoru koji daje ocjenu iz jezika te se tako formira konačna ocjena.