Program preddiplomskog studija španjolskog jezika i književnosti

 OPĆI DIO

1. Naziv studija: Španjolski jezik i književnost.

2. Nositelj i izvođač studija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za romanistiku, Katedra za španjolski jezik i Katedra za hispanske književnosti.

3.Trajanje studija:  šest semestara.

4. Uvjeti upisa na studij: položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i ispit predznanja iz španjolskog jezika.

5. Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija: završetkom preddiplomskog studija stječe se  akademski naziv “sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea španjolskog jezika i književnosti” /univ. bacc. philol. hisp/.