Časopis Latina et Graeca u cijelosti dostupan na Hrčku

Odnedavno su sva godišta časopisa Latina et Graeca, od 1973. do 2019, dostupna u digitaliziranoj verziji na Hrčku, portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa.

Latina et Graeca najvažniji je klasičnofilološki časopis u Hrvatskoj, oduvijek otvoren i radovima studenata.

Latina et Graeca, naslovnica broja 31 (1988)