Viši lektor Teo Radić – odgoda konzultacija i nastave

U petak 25. listopada viši lektor Teo Radić zbog bolesti neće održati konzultacije ni nastavu iz Osnova latinskoga 1 i Latinske sintakse 1. Termini nadoknade bit će dogovoreni naknadno.