Nova knjiga: Vladislav Gučetić, De casibus domus atque familiae suae carmen allegoricum

U izdanju Književnog kruga Split – Marulianuma, a u okviru znanstveno-istraživačkog projekta Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske, priređivačkim radom Darka Novakovića, u prosincu 2018. objavljeno je kritičko izdanje i editio princeps zagonetnog novolatinskog epilija Dubrovčanina Vladislava Gučetića (1678-1746), De casibus domus atque familiae suae carmen allegoricum.

Naslovnica V. Gučetić, De casibus, 2018.

V. Gučetić, De casibus… Split 2018.

Uz uvodnu elegijsku poslanicu (214 stihova), cjelinu od 2512 latinskih heksametarskih stihova čine zapravo dva teksta, epilij (1543 heksametra) i “protuepilij” (969 heksametara), potekli iz pera dvojice autora. Osim Vladislava Gučetića, drugi je autor – ili izvor informacija za drugog autora – najvjerojatnije Vladislavov bratić i zet Pavo Gučetić. Heksametarska pjesma, naime, alegorijski prikazuje dva suprotstavljena viđenja, kako kaže Novaković, “skandaloznog šakačkog obračuna zeta i punca” u Dubrovniku 1744.

Irena Bratičević identificirala je kao pisara jedinoga sačuvanog rukopisa Nikolu Vladislavova Bunića (1708-1769), nećaka glavnog autora djela.