Novi termin seminara iz Homera i homerskog dijalekta

Umjesto 28. 5. seminar će se održati u ponedjeljak 4. 6. u 13:15.