Poziv – nastupno predavanje Jelene Poláček Gajer

Dragi studenti i studentice, ako želite prisustvovati nastupnom predavanju molimo da javite na mail pročelniku (neven.jovanovic@ffzg.hr) ili tajnici (mzivko@ffzg.hr) ime i prezime i e-mail do srijede, 27.5. do 12 sati.

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

Zagreb, 21. svibnja 2020.

Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, dekanica Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, na prijedlog Stručnog povjerenstva

OGLAŠAVA
I.

Jelena Poláček Gajer održat će u ponedjeljak, 1. lipnja 2020. u 10:15 nastupno predavanje pred nastavnicima, studentima i stručnim povjerenstvom, u vezi s izborom u nastavno zvanje i na radno mjesto –  lektor za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana druge orijentalne i ostale filologije, na Katedri za grčki jezik i književnost Odsjeka za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Nastupno predavanje održat će se u virtualnoj učionici Sustav učenja na daljinu Omega Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, putem platforme BigBlueButton i biti će dostupno putem linka koji će biti objavljen na web stranici e-kolegija Odsjeka za klasičnu filologiju.

II.
Tema nastupnog predavanja je: “Tvorba aktivnog aorista u novogrčkom“.

Dekanica
prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić