Studenti našega fakulteta pomažu u pripremi e-materijala

Nastava se preselila u digitalnu domenu, a student Odsjeka za klasičnu filologiju Petar Soldo prihvatio je izazov novih okolnosti i osmislio korisne videomaterijale za grčki i latinski jezik. Njegove e-lekcije, kao i one koje su izradili studenti drugih odsjeka, mogu se pogledati na poveznici:

https://web2020.ffzg.unizg.hr/covid19/2020/04/29/studenti-naseg-fakulteta-izradili-e-lekcije-za-skolarce/.