Grčka književnost: Grčka komedija

Status kolegija: obvezni
Semestar: V. / VI. / VII. / VIII. (ciklički kolegij)
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 3 sata seminara
ECTS bodovi: 7
Uvjeti: Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja; Grčka sintaksa 2

Ciljevi kolegija: Razumijevanje književopovijesnoga razvoja žanra i njegovih konvencija unutar širega društvenoga i književnopovijesnoga konteksta; kompetentno vrednovanje značenja književnopovijesne mijene generičkih obilježja te književne vrste; razumijevanje razlike između grčke, rimske i novovjekovne komedije; upoznavanje najvažnijih djela klasika komedije, Menandra i Aristofana.

Sadržaj kolegija: Na kolegiju se proučava razvoj grčke komedije od njezinih početaka, preko stare i srednje do nove atičke komedije, te njezin utjecaj na potonju zapadnoeuropsku dramsku književnost. Na odabranim ulomcima iz komedija Aristofana i Menandra studenti se upoznaju s povijesnim mijenama žanra i njegovih konvencija, kao i s antičkim teorijama o komediji i komičnome. Raspravljaju se i analiziraju relevantni suvremeni prilozi interpretaciji grčke komedije. Na temelju samostalnoga istraživanja, uz primjeren nastavnikov nadzor, studenti tijekom semestra prezentiraju najprije usmeno, a potom u pisanu obliku, originalan seminarski rad koji obrađuje neki od aspekata antičkoga komičkoga kazališta.

Ispit: pismeni (2x45min) i usmeni


Literatura

a) obvezna

 • odabrani ulomci iz Grčke antologije: bilo koje izdanje izvornika /npr. CD-ROM TLG e/;
 • tekstovi podijeljeni na kolegiju;
 • dva naslova iz popisa dopunske literature

b) preporučena

 • Bricko, M. Menandar, zagubljeni klasik, Zagreb, 2003;
 • Dearden, C. W. The Stage of Aristophanes, London 1976;
 • Dover, K. J. Aristophanic Comedy, London 1972;
 • Hubbard, T. K. The Mask of Comedy. Aristophanes and the Intertextual Parabasis. Ithaca & London 1991;
 • Hunter, R. L. The New Comedy of Greece and Rome, Cambridge 1985;
 • Möllendorff, P. v. Grundlagen einer Ästhetik der Alten Komödie. Untersuchungen zu Aristophanes und Michail Bachtin, Tübingen 1995;
 • Norwood, G. Greek Comedy. London 1931;
 • Pickard-Cambridge, A. W. Dithyramb, Tragedy and Comedy (rev. T. B. L. Webster), Oxford 21962 (11927);
 • Rau, P. Paratragodia. Untersuchung einer komischen Form des Aristophanes, München 1967;
 • Sandbach, F. H. The Comic Theatre of Greece and Rome, London 1977;
 • Whitman, C. H. Aristophanes and the Comic Hero, Cambridge, Mass. 1964;
 • Zimmermann, B. Die griechische Komödie, Düsseldorf & Zürich 1998.