Viši lektor Teo Radić – novi termin konzultacija

Tijekom zimskoga ispitnog roka viši lektor Teo Radić držat će konzultacije srijedom 12 – 14 sati.