Mr. sc. Xanthi Zafeiraki – obavijest o konzultacijama

Za vrijeme zimskog ispitnog roka mr. sc. Xanthi Zafeiraki držat će konzultacije utorkom 13.00-14.30h.