Viši lektor Teo Radić – obavijest o konzultacijama

U ponedjeljak 20. siječnja viši lektor Teo Radić održat će konzultacije 12:45 – 13:30.