Dnevni arhivi: 07/01/2020

Obavijest studentima španjolskog jezika i književnosti

Asistentica dr. sc. Gordana Matić neće biti u mogućnosti održati konzultacije i nastavu 8. i 9. siječnja 2020. Nadoknada će se održati prema sljedećem rasporedu:
Kultura i civilizacija hispanskoga svijeta (Španjolska), petak 17.01, 8.00 do 9.30 u A304
Prevođenje književnih tekstova, petak 17.01., 9.30 do 11.00 u A117
Paz i J. L. Borges, petak 17.01., 12.00 do 13.30 u F311
Znanstvena proza Alfonsova doba, u dva termina po pola sata prije redovitog predavanja srijedom, 15.01. i 22.01., 11.15 do 11.45 A116 ili A117.
Konzultacije, petak 17.01. od 13.30 do 14.30, F311

Obavijest studentima španjolskog jezika i književnosti

Nasl. doc. dr. sc. Andrea-Beata Jelić u utorak 7. siječnja 2020. neće održati ni nastavu ni konzultacije. Termini nadoknade nastave dogovoreni su sa studentima (Proces 1 u utorak 14. 1. 2020. od 8h do 9h30 u D-1; Vrednovanje i ocjenjivanje u četvrtak 23. 1. 2020. od 9h30 do 11h00 u A-213), a po potrebi se studenti za konzultacije mogu obratiti e-mailom. Konzultacije će se održati u utorak 14. 1. 2020. od 12h30 do 14h.