Dnevni arhivi: 05/06/2020

Obavijest

Pozivamo studente koji u prijašnjim semestrima nisu položili ispit iz kolegija Francuski jezik 1-4, a nisu se uključili u nastavu ovaj semestar, da se jave lektoricama Berlengi-Kapušin (FRJ 4), Paprašarovski (FRJ 2, FRJ 3) ili Šoštarić (FRJ 1) ako neki od tih ispita žele polagati u ljetnom ispitnom roku 2020.