Dnevni arhivi: 10/07/2020

Obavijest o obrani diplomskog rada

Martina Bobinac, tema: Uljana slika: stratigrafija, pogoršanja, tehnike analize; terminografski rad, povjerenstvo u sastavu: dr. sc. Marija Paprašarovski,V. lekt., dr. sc. Darja Damić Bohač, v. lekt., dr. sc. Evaine Le Calvé Ivičević, v. lekt. (mentor) Petak 17. srpnja 2020. u 11.00 preko aplikacije BigBlueButton