Mjecečni arhivi: June 2020.

Obavijest o obrani diplosmkog rada

 U četvrtak 2. srpnja 2020. u 10.00 kolegica Ana Matijašević (anamatijasevic7@gmail.com) obraniti diplomski rad preko aplikacije BigBlueButton, pred povjerenstvom dr. sc. Šoštarić, doc. dr. sc. Orešković Dvorski i dr. sc. Evaine Le Calvé Ivičević (mentor).

U četvrtak 2. srpnja 2020. u 11.30 kolegica Martina Jelinčić (martina.jelincic17@gmail.com) braniti diplomski rad preko aplikacije BigBlueButton pred povjerenstvom: dr. sc. Sanja Šoštarić, dr. sc. Marija Paprašarovski , dr. sc. Evaine Le Calvé Ivičević (mentor)

Obavijest o obrani diplomskog rada

  • Anida Kadrić, Les maladies auto-immunes: travail terminologique. 1) Vedrana Berlengi Kapušin, v. lekt., 2) dr. sc. Marija Paprašarovski v. lekt., 3) dr. sc. Evaine Le Calvé Ivičević, v. lekt. (mentor) petak 26.6.2020. u 12.00 na BBB
  • Ozana Perković, Analyse terminographique: le diabète de type 1. 1) dr. sc. Marija Paprašarovski v. lekt., 2) doc. dr. sc. Bikić Carić, 3) dr. sc. Evaine Le Calvé Ivičević, v. lekt. (mentor) petak 26.6.2020. u 14.00 na BBB

Obavijest

Uslijed novonastale situacije uzrokovane COVID-om zbog koje se nije održalo državno natjecanja iz španjolskog jezika, Katedra za španjolski jezik i Katedra za hispanske književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu će kao preduvjet za upis na studij španjolskog jezika i književnosti priznati pozivnicu na državno natjecanje svim učenicima koji su ostvarili to pravo šk. god. 2019./2020.(umjesto osvojenog jednog od prva tri mjesta na državnom natjecanju iz španjolskog u organizaciji MZO-a).

Kandidati prijavljuju ekvivalent ispita predznanja jezika, označuju opciju državnog natjecanja i ne moraju prilagati potvrdu koja je javno dostupan dokument.

Obavijest o obrani diplomskog rada

Student: Domagoj Krizic, tema: Poezija Antonia Patricia: prijevod i analiza. Povjerenstvo: 1. dr. sc. Daliborka Saric, v. lekt. (predsjednica), 2. dr. sc. Majda Bojic, doc., 3. dr. sc. Nina Lanovic, doc. (mentorica)
Termin obrane: 24.6.2020., u 10.00 sati

Obavijest o obrani diplomskog rada

Obrana diplomskog rada Ide Toplek, Posebnosti govorno-jezičnog statusa Roma Bajaša osnovnoškolske dobi, održat će se 16. lipnja u 15 sati putem BigBlueButtona. Zainteresirani slušači trebaju se pravovremeno javiti predsjednici povjerenstva, doc. dr. sc. Ivani Olujić (iolujic@ffzg.hr), radi upisa na e-kolegij.

UPUTE ZA STUDENTE O PROVOĐENJU ZAVRŠNOG ISPITA (KLAUZURE) NA STUDIJU FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Ispiti će, kao i dosada, biti pismeni, u obliku eseja. Odvijat će se putem Omege. Na početku ćete vidjeti sva pitanja, a zatim ćete odabrati jedno na koje ćete odgovarati. Jednom kad odaberete pitanje, ne možete se više vratiti na početni zaslon.

Tijekom odvijanja klauzure trebate se pridržavati svih uputa koje je za pismene ispite objavio CPEU: https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?ufaq=kako-da-pristupim-pismenom-ispitu-na-daljinu-studenti i https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?page_id=2105. Za ispit trebate, dakako, imati računalo ili pametni telefon te pristup internetu.

Vrijeme trajanja ispita je 60 minuta.

Svakako podesite francusku tipkovnicu na svojem računalu kako biste mogli koristiti sve znakove koji vam trebaju (à, è, itd.).

Bilo bi dobro da u vrijeme vašeg rješavanja ispita nitko od ukućana paralelno ne održava video pozive, ne preuzima veće količine podataka s interneta i sl. kako ne bi došlo do pucanja veze. Ako ipak dođe do takvih tehničkih problema, odmah se javite na mail uredu CPEU (cpeu@ffzg.hr) ili na njihov telefon 099/2191374.

OBAVIJEST O POLAGANJU ISPITA U LJETNOM ROKU – Dražen Varga

Pismeni i usmeni ispiti u ljetnom ispitnom roku polagat će se putem sustava Omega (BigBlueButton). Studenti koji namjeravaju polagati ispit moraju biti prijavljeni na odgovarajući e-kolegij. Lozinke za studente na e-kolegijima glase:

Uvod u francusku sintaksu: frasin20
Sintaksa slozene recenice: sislr20
Sintaksa rumunjskog jezika: rsy20
Romanski jezici i vulgarni latinitet (španjolski): vulspa20
Romanski jezici i vulgarni latinitet (portugalski): vulport20
Romanski jezici i vulgarni latinitet (francuski): vulfra20
Romanski jezici i vulgarni latinitet (rumunjski): vulrum20
Uvod u balkansku arealnu lingvistiku: bal20

Kratak webinar s uputama za polaganje bit će održan dan prije ispita za prijavljene studente.

NATJEČAJ ZA STUDENTSKU AKADEMSKU MOBILNOST unutar MREŽE FISH CEEPUS – ljetni semestar 2020./2021.

Odsjek za romanistiku i Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu raspisali su Natječaj za studentsku akademsku mobilnost unutar mreže FISH CEEPUS

FISH CEEPUS 2020-2021 – natječaj+prijavni obrazac (Natječaj za 2020_21)

Za dodatne informacije u vezi Natječaja kandidati se mogu obratiti koordinatoricama mreže FISH CEEPUS:
– za francuski jezik i književnost: Maja Zorica Vukušić, mzorica@ffzg.hr (F-309),
– za španjolski jezik i književnost: : Maša Musulin, mmusulin@ffzg.hr (F-310),
– za talijanski jezik i književnost: Dubravka Dubravec Labaš, ddlabas@ffzg.hr (F-330).