Dnevni arhivi: 01/02/2021

Obavijest o obrani diplomskog rada

Obrana diplomskog rada studentice Mihaele Štefanec (Dretar) održat će se 4.2.2021. u 12.30h.
Naslov rada: Strah od govorenja na satu francuskog kao stranog jezika
Povjerenstvo: 1. dr. sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica, 2. Vedrana Berlengi Kapušin, viša lektorica, 3. dr. sc. Lidija Orešković Dvorski, docentica