Katedra za romansku lingvistiku

Predstojnik Katedre za romansku lingvistiku: dr.sc. Dražen VARGA, izv. prof.

dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.