Znanstveni smjer

I. SEMESTAR (zimski)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Francuski jezik 7 (1P/2V, 3 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi Kapušin, v. lekt.
Izvođač: dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica i Alexis Messmer, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: upisan diplomski studij francuskoga jezika i književnosti
Preduvjet za: položen ispit uvjet je za upis kolegija Francuski jezik 8 (8. semestar)

Naziv kolegija: Teorija i metodologija književnosti (2P, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru i dr.sc. Maja Zorica (Vukušić), docentica
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: upisan diplomski studij francuskoga jezika i književnosti

OBVEZNI IZBORNI KOLEGIJI – Odabrati najmanje 6 ECTS bodova

Naziv kolegija: Čitanje i tumačenje starofrancuskih i srednjofrancuskih tekstova (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica (rođena Vukušić), doc.
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Od latinskog do francuskog

Naziv kolegija: Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1 (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: nema

Naziv kolegija: Čitanja Quignarda (2S, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Francuski romantizam (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

OSTALI IZBORNI KOLEGIJI – odabrati najmanje 2 ECTS boda

Naziv kolegija: Francuska fonetika 1 (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Izvođač: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Semantički seminar 1 (2S, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: Marta Petrak, asist.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuska lingvistika 2 (4. semestar)

Naziv kolegija: Belgijska književnost na francuskom jeziku 1 (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, doc.
Izvođač: Nicolas Hanot, belgijski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjet: uvjet za upis kolegija Belgijska književnost na francuskom jeziku 2 (8. semestar)

Naziv kolegija: Posturomimogestualnost: vidljivi dio multimodalnog iskaza (2P, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Lingvistika za romaniste (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Izvođač: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Poredbena romanska lingvistika (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Izvođač: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Lingvistički opis odabranog romanskog idioma (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Dražen Varga, red. prof.
Izvođač: Delie Sarafie
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Suvremeni frankofoni film (1P, 1S, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: Vanja Kulaš
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

II. SEMESTAR (ljetni)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Francuski jezik 8 (1P/2V, 3 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi Kapušin, v. lekt.
Izvođač: dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica i Alexis Messmer, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuski jezik 7 (7. semestar)
Preduvjet za: položen ispit uvjet je za upis kolegija Francuski jezik 9

OBVEZNI IZBORNI KOLEGIJI – Odabrati 6 ECTS bodova

Naziv kolegija: Od romantizma do simbolizma (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica (rođena Vukušić), doc.
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: nema

Naziv kolegija: Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 2 (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Lingvistički opis francuskog jezika (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Izvođač: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv.prof.
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: položen kolegij Lingvistika za romaniste

OSTALI IZBORNI KOLEGIJI – Odabrati najmanje 6 ECTS bodova

Naziv kolegija: Semantički seminar 2 (2S, 2 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.
Izvođač: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, docentica
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuska lingvistika 2


Naziv kolegija: Belgijska književnost na francuskom jeziku 2 (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, doc.
Izvođač: Nicolas Hanot, belgijski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Belgijska književnost na francuskom jeziku 1 (7. semestar)

Naziv kolegija: Tekstualne prakse: Barthes, Foucault, Deleuze (2S, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Francuska književnost 21. stoljeća (1P, 1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: ne

 

III. SEMESTAR (zimski)

OBVEZNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Francuski jezik 9 (1P, 2V, 3 ECTS)
Nositelj: Vedrana Berlengi Kapušin, v. lekt.
Izvođač: dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica u miru i Alexis Messmer, francuski lektor
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: položen kolegij Francuski jezik 8

IZBORNI KOLEGIJI – odabrati najmanje 12 ECTS bodova

Naziv kolegija: Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi (1P, 1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Marinko Koščec, docent
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Lingvistički opis odabranog romanskog idioma (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Dražen Varga, red. prof.
Izvođač: Delie Sarafie
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Lingvistika za romaniste (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Izvođač: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Poredbena romanska lingvistika (1P/1S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Izvođač: dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Čitanja Quignarda (2S, 4 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof. u miru
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

Naziv kolegija: Prevođenje književnih tekstova (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica, dr.sc. Marinko Koščec, docent
Izvođač: dr.sc. Marija Paprašarovski, viša lektorica
Ispit: ne
Ocjena: trajno praćenje
Uvjeti: apsolviran kolegij Prijevodne vježbe 2 i Traduktologija te jedan kolegij iz teorije književnosti na bilo kojoj studijskoj grupi Filozofskog fakulteta

Naziv kolegija: Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1 (2S, 3 ECTS)
Nositelj: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Izvođač: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, red. prof.
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: nema

Naziv kolegija: Suvremeni frankofoni film (1P + 1S, 4ECTS)
Nositelj: dr.sc. Maja Zorica, doc.
Izvođač: Vanja Kulaš
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Uvjeti: ne

 IV. SEMESTAR (ljetni)

Četvrti je semestar predviđen za pisanje diplomskoga rada. Diplomski se rad treba prijaviti do kraja tekuće akademske godine ukoliko se ne želi platiti 15 ECTS bodova koliko nosi diplomski rad.