Jezične stipendije za studente

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju natječaj za dodjelu jezičnih stipendija Vlade Francuske Republike kako slijedi:

1. Osam (8) jednomjesečnih stipendija za usavršavanje francuskoga jezika
Stipendije (pod 1.) su namijenjene redovitim i izvanrednim studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) svih studijskih programa, uz iznimku studenata francuskog jezika i književnosti (njima su namijenjene stipendije navedene pod 2).
Stipendije nisu namijenjene početnicima ? uvjet je minimalno A2 razina znanja francuskoga jezika (u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike)
Prednost će se dati kandidatima koji prethodno nisu bili dobitnici stipendije za sudjelovanje na ljetnim tečajevima francuskoga jezika.
2. četiri (4) dvotjedne stipendije za studente francuskog jezika i književnosti. Stipendije su namijenjene studentima prve ili druge godine diplomskog studija.

Vrijeme i mjesto održavanja (stipendije 1. i 2.) : Nica, Francuska, kolovoz 2020. godine.
Napomena : Iako je prvotno planirano da se ljetni tečaj održi tijekom srpnja, vrijeme održavanja će se zbog izvanrednih okolnosti pomaknuti na kolovoz 2020. godine.

Prijava na natječaj mora sadržavati sljedeće dokumente :

  1. otisnut, ispunjen te potpisan odgovarajući prijavni obrazac na francuskom jeziku dostupan u prilogu ; 2. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku dostupan ovdje ; 3. životopis u Europass formatu ; 4. prijepis ocjena cjelokupnoga dosadašnjeg studija (prijepis ocjena nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik) ; 5. presliku diplome DELF (ako je kandidat/kinja posjeduje) ; 6. presliku domovnice (domovnicu nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik) ; 7. kandidati koji se prijavljuju za dvotjedne stipendije (stipendije pod 2) dodatno trebaju priložiti pismo preporuke od profesora s odjela/odsjeka na kojem kandidat/kinja studira francuski jezik i književnost ; Životopis (Europass je skup od pet dokumenata pomoću kojih možete jasno i razumljivo predstaviti svoja znanja, vještine i kompetencije)

Rok za podnošenje prijava je 15. svibnja 2020. godine.
Stipendija pokriva troškove putovanja, boravka i nastave.
Odluka povjerenstva je konačna te ne podliježe daljnjim izmjenama.

Prijava za stipendiju predaje se u dva primjerka :

  1. Francuskom veleposlanstvu dostavlja se jedan primjerak dokumentacije na francuskome jeziku (uz iznimku domovnice i prijepisa ocjena koji mogu biti na hrvatskome jeziku) ; 2. Agenciji za mobilnost i programe Europske unije dostavlja se jedan primjerak dokumentacije na hrvatskome jeziku te preslika ispunjenoga francuskoga prijavnog obrasca.

Adresa Francuskog veleposlanstva na koju se šalje prijavna dokumentacija je :
FRANCUSKO VELEPOSLANSTVO
SLUŽBA ZA SURADNJU I KULTURNU DJELATNOST (SCAC)
Hebrangova ul. 2, 10 000 Zagreb
s naznakom ˝za natječaj  jezične stipendije˝
Adresa Agencije za mobilnost na koju se šalje prijavna dokumentacija je :
AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ul. 26, 10 000 Zagreb
s naznakom : ?za jezične stipendije Vlade Francuske?

Sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete dobiti u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije na adresu elektroničke pošte: bilaterala(a)mobilnost.hr ili na brojeve telefona : 01/5497 896 ili 01/5005 955 te Službi za suradnju i kulturnu djelatnost Veleposlanstva Francuske Republike na broj telefona : 01/48 93 646 ili e-mail adresu: Sanja.HOIC@diplomatie.gouv.fr

Prijavom na natječaj kandidati daju pristanak Službi za suradnju i kulturnu djelatnost Francuskog veleposlanstva i Agenciji za mobilnost i programe Europske unije za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su ustupili prijavom) u svrhu provedbe natječaja te suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na mrežnim stranicama Službe i/ili Agencije.

prijavni_obrazac_za_jezicne_stipendije_1
prijavni_obrazac_za_jezicne_stipendije_2