Obavijest o radu tajništva u petak 15. rujna 2017.

Tajništvo će za studente u petak 15. rujna 2017. raditi od 10 do 12 i od 13 do 14 sati.