dr. sc. Neven Jovanović

Jovanovic1
izvanredni profesor, pročelnik Odsjeka
v. d. predstojnika Katedre za grčki jezik i književnost
ured: F-319
konzultacije u zimskom semestru 2019-2020:
utorkom 11-12 (osim jednom mjesečno u vrijeme sjednica sveučilišnog senata),
srijedom 9:30-10:30 (osim jednom mjesečno u vrijeme sjednica fakultetskog vijeća),
četvrtkom 13:30-14:30
tel: +385 1 409 2336 | e-mail: neven.jovanovic@ffzg.hr

Elektronički identiteti

Kolegiji u akademskoj godini 2019/2020 (zimski semestar)

Poveznice vode na podatke o kolegijima (ISVU, broj ECTS, opis)

Kolegiji u akademskoj godini 2018/2019 (zimski semestar)

  • Grčka morfologija 1
  • Rimska književnost republikanskoga razdoblja
  • Rimsko govorništvo
  • Prevođenje s latinskoga
  • Prevođenje s hrvatskoga na latinski
  • Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima

Kolegiji u akademskoj godini 2017/2018 (zimski semestar)

  • Rimska književnost republikanskoga razdoblja
  • Prevođenje s latinskoga
  • Prevođenje s hrvatskoga na latinski
  • Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima

Prezentacije, skupovi

Radovi

Životopis

Engleski CV 2017 (CV in English 2017, PDF).

Na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radi od 1994. Doktorirao 2005. s temom Problemi uspostave novolatinske stilistike na primjeru Marulićeva »Evanđelistara« (dopunjena i prerađena kao Stilističko čitanje Marulićeva Evanđelistara, 2011). Objavio više studija o Maruliću u godišnjaku Colloquia Maruliana, u kojem je suurednik, kao i u ediciji Sabrana djela Marka Marulića, za koju je u svesku Latinska manja djela II. priredio Regum Delmatię atque Croatię gesta (Split, 2011). Osim Marulićem, bavio se hrvatskim pravnim piscima 18. stoljeća te problemima izdavanja novolatinskih tekstova.

S grčkoga je preveo dvije Euripidove drame (Heraklo Alkestida, 2004) i Eshilovu trilogiju Orestija (2006). Od 2009. je suurednik Leksikona književne i kulturne terminologije (uz Jagodu Rusan Splivalo i Davora Dukića) koji priređuje Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Objavio knjigu kolumna što ih redovno tiska u Zarezu pod naslovom Noga filologa (Zagreb, 2006).

Područje interesa: stilistika, književna i uporabna latinska proza, didaktika latinskog jezika, humanistička informatika.

Bio je voditelj projekta Digitalizacija hrvatskih latinista (MZOS, 2009-2014) te, s Lavom Šubarićem (Innsbruck) suvoditelj projekta Croatica et Tyrolensia (2013-2015). Sada je suradnik projekta TeMrežaH – Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske (voditeljica Lahorka Plejić Poje).

Bio je član upravnog odbora projekta Network for Digital Methods in the Arts and Humanities – NeDiMAH (European Science Foundation, 2011-2015). Predstavlja Hrvatsku u upravnom odboru ISCH COST Action IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe`s intellectual history (2014-2018).

Bibliografija

Dostupna na https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=211662&lang=en.

Digitalna humanistika

Digitalna humanistika