dr. sc. Neven Jovanović

redoviti profesor
ured: F-319
konzultacije u ljetnom semestru 2022. / 2023:
elektroničkim kanalima komunikacije (Microsoft Teams, Zoom, Skype) uz prethodni dogovor e-mailom te u uredu F-319 utorkom od 10:15 do 10:45, četvrtkom od 9:30 do 10
tel: +385 1 409 2336 | e-mail: neven.jovanovic@ffzg.unizg.hr

Elektronički identiteti, životopisi, bibliografije

Popis radova

BibSonomy: filologanoga/myown

Popis radova i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (10. prosinca 2019)

Popis se nalazi na ovoj poveznici.

Nastava

Upute za pismene i usmene ispite na daljinu (akademska godina 2020/2021) na kolegijima kojih je nositelj Neven Jovanović dostupne su na posebnoj stranici.

Kolegiji u akademskoj godini 2022./2023. (zimski semestar)

Poveznice vode na podatke o kolegijima (ISVU, broj ECTS, opis)

Kolegiji u akademskoj godini 2021./2022. (zimski semestar)

Poveznice vode na podatke o kolegijima (ISVU, broj ECTS, opis)

Kolegiji u akademskoj godini 2020./2021. (zimski semestar)

Poveznice vode na podatke o kolegijima (ISVU, broj ECTS, opis)

Kolegiji u akademskoj godini 2019/2020 (zimski semestar)

Poveznice vode na podatke o kolegijima (ISVU, broj ECTS, opis)

Kolegiji u akademskoj godini 2018/2019 (zimski semestar)

  • Grčka morfologija 1
  • Rimska književnost republikanskoga razdoblja
  • Rimsko govorništvo
  • Prevođenje s latinskoga
  • Prevođenje s hrvatskoga na latinski
  • Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima

Kolegiji u akademskoj godini 2017/2018 (zimski semestar)

  • Rimska književnost republikanskoga razdoblja
  • Prevođenje s latinskoga
  • Prevođenje s hrvatskoga na latinski
  • Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima

Znanost

Istraživački projekti

Suradnik na ERC istraživačkom projektu AdriArchCult: Architectural Culture of the Early Modern Eastern Adriatic (voditeljica Jasenka Gudelj, Sveučilište Ca’ Foscari, Venecija, Italija, 2020-2025).

Prezentacije, skupovi

Radovi

Stručna djelatnost

 

Životopis

Engleski CV 2017 (CV in English 2017, PDF).

Rođen u Zagrebu, 22. rujna 1968. Studirao grčki i latinski na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1987-1993). Magistrirao 1998. s temom De consolatione NIkole Modruškog (mentor Darko Novaković). Doktorirao 2005. s temom Problemi uspostave novolatinske stilistike na primjeru Marulićeva »Evanđelistara« (mentor Darko Novaković; dopunjena i prerađena kao Stilističko čitanje Marulićeva Evanđelistara, 2011).

Na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radi od 1994.

Objavio više studija o Maruliću u godišnjaku Colloquia Maruliana, u kojem je suurednik, kao i u ediciji Sabrana djela Marka Marulića, za koju je u svesku Latinska manja djela II. priredio Regum Delmatię atque Croatię gesta (Split, 2011). Osim Marulićem, bavio se hrvatskim pravnim piscima 18. stoljeća te problemima izdavanja novolatinskih tekstova.

S grčkoga je preveo dvije Euripidove drame (Heraklo Alkestida, 2004), Eshilovu trilogiju Orestija (2006) te Sofoklovu Antigonu (2022). S latinskog je preveo Plautova Amfitruona (2008). Objavio knjigu kolumna što ih redovno tiska u Zarezu pod naslovom Noga filologa (Zagreb, 2006).

Bio je suurednik Leksikona književne i kulturne terminologije (uz Jagodu Rusan Splivalo i Davora Dukića) Leksikografski zavod Miroslav Krleža.

Bio je voditelj projekta Digitalizacija hrvatskih latinista (MZOS, 2009-2014) te, s Lavom Šubarićem (Innsbruck) suvoditelj projekta Croatica et Tyrolensia (2013-2015). Bio je suradnik projekta TeMrežaH – Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske (voditeljica Lahorka Plejić Poje).

Bio je član upravnog odbora projekta Network for Digital Methods in the Arts and Humanities – NeDiMAH (European Science Foundation, 2011-2015). Predstavljao Hrvatsku u upravnom odboru ISCH COST Action IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe`s intellectual history (2014-2018).

Područje interesa: stilistika, književna i uporabna latinska proza, didaktika latinskog jezika, humanistička informatika.

Bibliografija

Dostupna na https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=211662&lang=en.

Digitalna humanistika

Digitalna humanistika