dr. sc. Neven Jovanović

redoviti profesor, zamjenik pročelnice Odsjeka
v. d. predstojnika Katedre za grčki jezik i književnost
ured: F-319
konzultacije u zimskom semestru 2021. / 2022:
elektroničkim kanalima komunikacije (Microsoft Teams, Zoom, Skype) uz prethodni dogovor e-mailom te u uredu F-319 srijedom od 9:30 do 10, četvrtkom od 11 do 11:30
tel: +385 1 409 2336 | e-mail: neven.jovanovic@ffzg.unizg.hr

Elektronički identiteti

Upute za pismene i usmene ispite na daljinu (akademska godina 2020/2021) na kolegijima kojih je nositelj Neven Jovanović dostupne su na posebnoj stranici.

Kolegiji u akademskoj godini 2021./2022. (zimski semestar)

Poveznice vode na podatke o kolegijima (ISVU, broj ECTS, opis)

Kolegiji u akademskoj godini 2020./2021. (zimski semestar)

Poveznice vode na podatke o kolegijima (ISVU, broj ECTS, opis)

Kolegiji u akademskoj godini 2019/2020 (zimski semestar)

Poveznice vode na podatke o kolegijima (ISVU, broj ECTS, opis)

Kolegiji u akademskoj godini 2018/2019 (zimski semestar)

  • Grčka morfologija 1
  • Rimska književnost republikanskoga razdoblja
  • Rimsko govorništvo
  • Prevođenje s latinskoga
  • Prevođenje s hrvatskoga na latinski
  • Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima

Kolegiji u akademskoj godini 2017/2018 (zimski semestar)

  • Rimska književnost republikanskoga razdoblja
  • Prevođenje s latinskoga
  • Prevođenje s hrvatskoga na latinski
  • Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima

Popis radova i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (10. prosinca 2019)

Popis se nalazi na ovoj poveznici.

Prezentacije, skupovi

Radovi

Životopis

Engleski CV 2017 (CV in English 2017, PDF).

Na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radi od 1994. Doktorirao 2005. s temom Problemi uspostave novolatinske stilistike na primjeru Marulićeva »Evanđelistara« (dopunjena i prerađena kao Stilističko čitanje Marulićeva Evanđelistara, 2011). Objavio više studija o Maruliću u godišnjaku Colloquia Maruliana, u kojem je suurednik, kao i u ediciji Sabrana djela Marka Marulića, za koju je u svesku Latinska manja djela II. priredio Regum Delmatię atque Croatię gesta (Split, 2011). Osim Marulićem, bavio se hrvatskim pravnim piscima 18. stoljeća te problemima izdavanja novolatinskih tekstova.

S grčkoga je preveo dvije Euripidove drame (Heraklo Alkestida, 2004) i Eshilovu trilogiju Orestija (2006). Od 2009. je suurednik Leksikona književne i kulturne terminologije (uz Jagodu Rusan Splivalo i Davora Dukića) koji priređuje Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Objavio knjigu kolumna što ih redovno tiska u Zarezu pod naslovom Noga filologa (Zagreb, 2006).

Područje interesa: stilistika, književna i uporabna latinska proza, didaktika latinskog jezika, humanistička informatika.

Bio je voditelj projekta Digitalizacija hrvatskih latinista (MZOS, 2009-2014) te, s Lavom Šubarićem (Innsbruck) suvoditelj projekta Croatica et Tyrolensia (2013-2015). Bio je suradnik projekta TeMrežaH – Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske (voditeljica Lahorka Plejić Poje).

Bio je član upravnog odbora projekta Network for Digital Methods in the Arts and Humanities – NeDiMAH (European Science Foundation, 2011-2015). Predstavljao Hrvatsku u upravnom odboru ISCH COST Action IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe`s intellectual history (2014-2018).

Bibliografija

Dostupna na https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=211662&lang=en.

Digitalna humanistika

Digitalna humanistika