Mjecečni arhivi: April 2020.

Produljenje roka za prijavu na natjecaj za stipendije francuske vlade na 15.5.

Obaviještavamo Vas da je rok za prijavu na natječaj za sve kategorije
stipendija francuske vlade produljen do 15. svibnja.

Tekst natječaja možete naći na stranicama :
https://www.croatie.campusfrance.org/hr/natjecaj-za-stipendije-francuske-vlade-20202021
https://www.croatie.campusfrance.org/fr/bourses-linguistiques-du-gouvernement-francais-2020-appel-a-candidatures

Napominjemo da je natječaj otvoren za studente i istraživače svih znanstvenih područja a mogu se javiti kandidati sa znanjem francuskog ili engleskog jezika.