Mjecečni arhivi: March 2020.

Obavijest prof. Andrijaševića

Informacije o on line nastavi prof. Marina Andrijaševića nalaze se na stranici kolegija Uvod u povijest lingvističkih teorija na Omegi. Zaporka kojegija: uuplt

Poziv na predstavljanje knjige ˝Difficultés de la langue française vues par les croatophones˝ autorice Darje Damić Bohač

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
FFpress
 poziva Vas
na
predstavljanje knjige

Difficultés de la langue française vues par les croatophones

autorice  Darje Damić Bohač

koje će se održati u srijedu 18. ožujka  2020. u 16 sati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Salle CRU A107.

 O knjizi će uz autoricu govoriti profesori :

akademik August Kovačec

Yvonne Vrhovac

Bogdanka Pavelin Lešić

Razgovor će moderirati Vedrana Berlengi Kapušin.

Radujemo se Vašem dolasku!

POZIV NA PREDSTAVLJANJE KNJIGE Darje Damic Bohac

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2019./2020.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2019./2020. Pravo natjecanja imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Studenti su dužni do četvrtka 30. travnja 2020. do 16 sati prijaviti rad na mrežnim stranicama Sveučilišta, a ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i potpisano obrazloženje mentora) u dva (2) primjerka dostaviti Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Filozofskog fakulteta putem Urudžbenog ureda Fakulteta (D-01) i na e-mail adresu: rektorova@ffzg.hr.

Mentori svoje mišljenje o prijavljenom radu (najkasnije do četvrtka 30. travnja 2020. do 16 sati) unose u obrazac korištenjem šifre rada koju im nakon prijave rada dostavlja student.

Studenti mogu pristupiti aplikaciji na mrežnim stranicama Sveučilišta svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom (ako studenti ne znaju korisničko ime ili lozinku, za pomoć se mogu obratiti administratoru korisničkih računa).

Molimo studente da nakon on-line prijave obavezno provjere status prijave u aplikaciji (pod „Pregled prijava“).

Prijedloge za nagrade u kategorijama e) i f) (uključujući sažetke te obrazloženje mentora) potrebno je do srijede 29. travnja poslati na adresu rektorova@ffzg.hr kako bi radovi pravovremeno bili prijavljeni na stranicama Sveučilišta (popis podataka potrebnih za on-line prijavu dostupan je na stranici Fakulteta).

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u srijedu 1. srpnja 2020.

Više informacija o natječaju dostupno je na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Prilozi i poveznice:

 

Quiz “Francophonies”

Venez participer au quiz “Francophonies” !

Par équipe de 2 ou 3 personnes, répondez à des questions sur le monde francophone : musique, cinéma, géographie, langue française…
De nombreux cadeaux sont en jeu (livres, bandes dessinées, sacs à dos, agendas…).
Inscrivez-vous seul ou en équipe : n.hanot@alac-wbi.be
Jeu destiné aux apprenants en langue française. Soirée en français, entrée gratuite.
Jeudi 12 mars – 18H30 – Filozofski fakultet (salle A105)