Balkan express

Balkan express je studentski časopis, pokrenut na inicijativu studenata južne slavistike 2005. godine. Izdaju ga studenti Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u okviru rada Kluba studenata južne slavistike “A-302”.

Ispričati priču o bivšem jugoslavenskom prostoru, priču koja bi pričala različitim glasovima, koja bi stvarala dijaloge i razumijevanje… – bila je naša ideja. Ovim časopisom željeli smo pružiti jedan drugačiji pogled koji više ne želi biti usmjeren prema diskursu rata, već otvoriti prostor za dosada marginalizirane teme i ljude, mišljenja i kritike te ujedno oplemeniti ovo tematsko područje novim i suvremenim teorijskim promišljanjima. Cilj nam je, također, bio stvoriti prostor izražavanja i istraživanja za prilično neartikuliranu studentsku populaciju južnoslavističkog odsjeka. Ne zaobilazeći teme koje se same po sebi nameću kada je riječ o ovom geopolitičkom području te uzimajući u obzir često krivo interpretiranje ove tematike od strane medija dominante struje, pokušali smo uspostaviti kriterije koji će biti podloga za nastavak istraživanja u ovome smjeru“ (iz Riječi uvodništva, prvi broj Balkan Expressa).

Prva dva broja objavljena su 2006. godine. Nakon kraće stanke treći broj objavljen je 2009. godine i od tada časopis izlazi jednom godišnje. Od 2013. godine Uredništvo časopisa postalo je internacionalno pošto je prošireno članovima iz Slovenije i Srbije, a od 2014. sudjeluju i članovi iz Bosne i Hercegovine i Bugarske.

Časopis zastupa multikulturološki pogled koji se nameće studiranjem na Odsjeku s pet katedri srodnih jezika (Katedra za bugarski jezik i književnost, Katedra za makedonski jezik i književnost, Katedra za poredbenu povijest južnoslavenskih jezika i književnosti, Katedra za slovenski jezik i književnost, Katedra za srpsku i crnogorsku književnost). Autorski radovi objavljuju se na nekom od južnoslavenskih jezika i pismu na kojem su poslani, dajući na taj način autorima priliku da svojim prilozima za časopis oblikuju sadašnje stanje slavistike – mladu slavistiku – koja je aktivna i dorasla izazovima koji su stavljeni pred (južnu)slavistiku.

Brojevi:

9. broj – lipanj 2017. Uredništvo: Paula Ćaćić (glavna urednica), Jozefina Šarić (zamjenica glavne urednice), Dora Delivuk, Tena Lovrić, Kristina Mitrović (članice Uredništva)


Balkan express 8 naslovnica

8. broj – prosinac 2015. Uredništvo: Hrvoje Japirko (glavni urednik), Ana Popović (zamjenica glavnog urednika)


Naslovnica Bex 7

7. broj – listopad 2014. Uredništvo: Janja Kovač (glavna urednica), Damir Kralj (zamjenik glavne urednice), Krešimir Bobaš (Zagreb), Rok Bozovičar (Beograd), Ines Cebović (Zagreb), Srđan Gagić (Beograd), Petra Kvasnička (Zagreb), Lara Mihovilović (Ljubljana), Anes Osmić (Sarajevo), Viktorija Škorućak (Zagreb)


Naslovnica Bex 6

6. broj – prosinac, 2013. Uredništvo: Janja Kovač (glavna urednik), Dami Kralj (zamjenik glavne urednice), Krešimir Bobaš, Viktorija Škorućak, Olivera Radović, Srđan Gagić (Sveučilište u Beogradu, Srbija), Danica Jović (Sveučilište u Beogradu, Srbija), Ana Kovačević (Sveučilište u Novom Sadu, Srbija), Lara Mihovilović (Univerza v Ljubljani, Slovenija).


Naslovnica Bex 5

5. broj – prosinac 2012. Uredništvo: Janja Kovač (glavna urednica), Damir Kralj (zamjenik glavne urednice), Franko Burolo, Filip Kovačević, Viktorija Škorućak


Naslovnica Bex 4

4. broj – prosinac 2010. Uredništvo: Goran Lončar (glavni urednik), Dina Vrkić (zamjenica glavnog urednika), Franko Burolo, Ana Čurković, Matea Grgurinović, Janja Kovač, Damir Kralj


Naslovnica Bex 3

3. broj – prosinac 2009. Uredništvo: Goran Lončar (glavni urednik), Dina Vrkić (zamjenica glavnog urednika), Iva Borić, Franko Burolo, Janja Kovač, Damir Kralj, Maja Mastnak-Car, Ladislav Pleše, Ines Svalina


2. broj – studeni 2006. Uredništvo: Milana Romić (glavna urednica), Đino Đivanović (zamjenik glavne urednice), Tomislav Pintarić, Ivica Baković


1. broj – ožujak 2006. Uredništvo: Milana Romić (glavna urednica), Đino Đivanović (zamjenik glavne urednice), Tomislav Pintarić, Filip Begović