Sisak

Get directionsExport as KML for Google Earth/Google MapsOpen standalone map in fullscreen modeCreate QR code image for standalone map in fullscreen modeExport as GeoJSONExport as GeoRSS
Sisak

loading map - please wait...

Sisak 45.485077, 16.373116 Lokalitet Sisak - Siscia  opširnije >> 

 

Lokalitet: Sisak – Siscia

Najraniji prikaz ostataka Siscije, prema terenskom obilasku, izradio je L.F. Marsigli  početkom  18. st.  Tlocrt predstavlja Sisciju koja se
smjestila neposredno uz lijevu obalu Kupe, dok je sa sjeverne, južne i zapadne strane okružena potocima Šulec i Svibica. Osim prepoznatljivih gradskih zidina, ovaj prikaz ima niz  topografskih detalja kao što su ostatci rimske gradske ulične mreže, dijelovi mosta te sjeverni ulaz u grad. Oznaka c. potez je visoko sačuvanih istočnih zidina, a oznakama d. i e. Marsigli označava vidljive ostatke rimskih zgrada u sjevernom dijelu Siscije.

Sl. 2 BUB. Ms. Marsili 1044,n.101.fasc. A

F. Marsigli prikazuje širi položaj Siscije na karti koja obuhvaća okolicu u radijusu od 20-tak km. Uz položaj Siscije nazvane Siscium Antiquum te Sisačke utvrde pod nazivom Siscium Modernum, na karti je ucrtano niz okolnih mjesta, vodeni tokovi rijeka i potoka, geološke i vegetacijske karakteristike Pokuplja i Posavine te cestovna mreža Siska s tri glavna smjera: jedan prema Šćitarjevu (Via Scutariam Ducens), drugi iz Sirmija (Via ex Sirmio veniens), a treći prema Jadranskom moru (Via ad mare Adriaticum Ducens).

Archaeological monuments:

Grave monuments: HD023446 = lupa 3807; CIL III 10852 = HD047135 = lupa 3803; HD047147 = lupa 10057; CIL III 3985 = HD04857 = lupa 8817; HD049786; CIL III 3991 = HD064403; CIL III 3970 = HD072027 = lupa 3801; CIL III 10854 = HD072121 = lupa 3073; CIL III 3972 = CIL III 10855 = HD072122; CIL III 3980 = HD072123 = lupa 3804; CIL III 15181, 2 = HD072124 = lupa 3805; CIL III 10864 = HD072125 = lupa 3806; CIL III 3989 = HD072126; CIL III 10853 = HD073473; CIL III 3971 = HD074365; CIL III 3973 = HD074366 = lupa 4313; CIL III 3974 = HD074367 = lupa 4310; CIL III 3975 = HD074368; CIL III 3978 = HD074383; CIL III 3981 = HD074384 = lupa 22319; CIL III 3982 = HD074385; CIL III 3983 = HD074386; CIL III 3984 = HD074387; CIL III 3987 = HD074389; CIL III 3988 = HD074390; CIL III 3992 = HD074392 = lupa 4311; CIL III 3995 = HD074396; CIL III 10858 = HD074532; HD074546; CIL III 3996a = HD074868; HD075062 = lupa 22451

Honorary monuments: CIL III 3968 = CIL III 10850 =HD066898 = lupa 13808; CIL III 10844 = HD067309 = lupa 11579; CIL III 3968a = HD072112 = lupa 5734

Votive monuments: HD035603; CIL III 10837 = HD056617 = lupa 11526; CIL III 10836 = HD056618 = lupa 5731; CIL III 3996 = HD057288 = lupa 3809; CIL III 3991 = HD064403; CIL III 3944 = HD068419; CIL III 3937 = CIL III 10821 = HD071808 = lupa 16378; CIL III 3942 = HD071809; HD071810; CIL III 10838 = HD071816 = lupa 6025; CIL III 3949 = HD071817 = lupa 11530; CIL III 10840 = HD071818 = lupa 22546; CIL III 3950 = CIL III 10839 = HD071819 = lupa 5733; CIL III 10841 = HD071820; CIL III 10842 = HD071821 = lupa 11533; CIL III 3952 = HD071822 = lupa 5737; CIL III 10845 = CIL III 15179 = HD071823 = lupa 1153; CIL III 3956 = CIL III 10834 = HD071824 = lupa 11578; CIL III 3958 = HD071830; CIL III 3959 = HD071837; CIL III 3963 = HD071838 = lupa 18042; HD071839 = lupa 22320; CIL III 15181 = HD071840; CIL III 13407 = HD071841 = lupa 6027; CILI III 10846 = HD071843; CIL III 10847 = HD071847 = lupa 22539; CIL III 10848 = HD071849 = lupa 22540; CIL III 15181 = HD071850 = lupa 22764;  CIL III 3977 = HD071852 = lupa 6028; CIL III 3960 = HD071853; CIL III 3957 = HD072012 = lupa 22443; CIL III 10843 = HD072016 =lupa 22442; CIL III 3955 = HD072017; CIL III 3948 = HD072018; CIL III 5180 = HD072020; CIL III 3947 = HD072026; CIL III 10861 = HD072102 = lupa 22666; CIL III 3943 = HD074354; CIL III 3946 = HD074356; CIL III 3951 = HD074357; CIL III 3953 = HD074358; CIL III 3954 = HD074359; CIL III 3961 = HD074360;  CIL III 3962 = HD074361; CIL III 3965 = HD074363; CIL III 3966 = HD074364; CIL III 10835 = HD074526; CIL III 10863 = HD074536

Other monuments: CIL III 6476 = CIL III 10856a = HD012614 = lupa 6021; CIL XVI 103 = HD027802; HD027805; CIL XVI 46 = HD028179; CIL III 15202 = HD032937 = lupa 22792; CIL III 15201 = HD032940; CIL III 15200 = HD032943; ILJug 3119 = HD035002; ILJug 3120 = HD035003; HD035604; CIL III 3986 = HD035605; HD065286; CIL III 10859 = HD072100 = lupa 22782;  CIL III 3967 = HD072101; CIL III 10894 = HD072111 = lupa 22726; CIL III 10856 = HD072116; HD072117 = lupa 22337; CIL III 10851 = HD072118 = lupa 22359; HD072128; HD072129; CIL III 15203 = HD072140 = lupa 22763; CIL III 15203, 1 = HD072141; CIL III 3945 = HD074355; CIL III 3993 = HD074393; CIL III 3994 = HD074394; CIL III 3994a = HD074395; CIL III 10849 = HD074530; ILJug 1177 = HD074754

Sisak on the map of Habsburg Empire, First military survey (1763 – 1787) (map taken from: www.mapire.eu, Austrian State Archives)