Underwater excavations – Split-Dalmatia County

Saša Denegri sudjelovao na više podvodnih istraživanja u funkciji organizatora, koordinatora ili nadzora. Predmetna podvodna arheološka istraživanja obavljena su pod vodstvom ili u suradnji sa Odjelom za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda te Umjetničkom akademijom u Splitu.

1. Uvala Rake -Šćedro

U uvali Rake na otoku Šćedru pronađeni su ostaci rimske ville maritime. Pronađeni su  ostaci konstrukcije antičkog pristaništa, dolije, te mnogobrojni fragmentirani ulomci grla, trbuha amfora , tegula i drugog  sitnog arheološkog materijala datacije  od 1. do  3- stoljeća.

Denegri 1

2. Brodolom – sjeverna strana otoka Šćedro

Uz sjevernu obalu otoka Šćedra, između uvale Pod Japnenice i uvale Sotovi bok pronađen je brodolom s kasnoantičkim amforama.  Lokalitet  se  nalazi na dubini od  30  do  40m.  Dno  je  pjeskovito, a pronađeno je više ulomaka kasno antičkih amfora s ručkama. Neka grla amfora  su  srasla  sa  stijenom.  Pored  amfora  pronađena  je  i  manja  prečka olovnog sidra duga 40cm. Cijela površina nalazišta rasprostire se na površini od oko  60m2  po  kojoj  su  razasuti  ulomci  i  grla  amfora. Ispod sloja pijeska najvjerojatnije se nalaze ostaci čitavog brodoloma.

3. Antička obala pod morem u uvali Staroga grada na otoku Hvaru

Rekognosciranjem i istraživanjem tijekom 2015. godine pronađeni su ostaci antičke obale neposredno u blizini Staroga Grada. Cijelo  dno  uvale podno hotela Helios  prekriveno  je  ulomcima  antičkog  posuđa. Zapadno  od mula  Bonja  jasno  je  vidljiva  kamena  padina  prekrivena mnoštvom  kalcificiranih  keramičkih  posuda  i  amfora  koje  su  prekrivene  morskim obraštajem  i  kalcifikatom, dužine  oko  14 m. Padina po kojoj su se kalcificirale amfore spušta se od kamene stijene koja se nalazi na apsolutnoj dubini od -0,42cm i u antičko doba je bila dio kopna do dubine od – 4m. Prirasli ulomci keramičkog posuđa javljaju se po padini na  apsolutnoj  dubini  od  -1,62m.  Za  pretpostaviti  je  da  je  i  u  antičko  vrijeme  taj  dio padine  bio  pod  morem  pa  će  preciznija  mjerenja  pomoći  i  u određivanju razine mora u uvali Staroga Grada u antičkom razdoblju.

Nešto istočnije od hotela Helios u dužini od 9,10m, a na apsolutnoj dubini od  -1,98m  do  -2,55m  nalazi  se  drugi  dio  antičke  obale.

Denegri 3

4. Mandrač luke grada Hvara

U Mandraču luke grada Hvara obavljena su zaštitna arheološka istraživanja koja su prethodila građevinskim radovima uređenja Mandrača. Prilikom predmetnih istraživanja pronađeni su arheološki slojevi sa bogatim ulomcima prapovijesne, antičke i kasnoantičke keramike.

5. Viška bitka

Tijekom 2015. godine temeljem Koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa RH na moru, suradnjom između Ministarstva kulture KO Split, Odjela za podvodnu arheologiju HRZ-a, Hrvatske ratne mornarice i Obalne straže RH pronađena je olupina talijanske oklopnjače „Palestro“ koja je potopljena u Viškoj bitci 1866. godine. Olupina koja se nalazi na 120 metara dubine pronađena je višeslojnim snimanjem (skeniranjem) brodovimaa HRM-a, a dokumentiranje je obavljeno  dubinskim zaronima. Ovim nalazom kompletiran je pronalazak svih brodova potopljenih u viškoj bitci.

Denegri 5

6. Antički brodolom – uvala Gnjila, Vis

Na lokaciji neposredno izvan uvale Gnjila na području u blizini rta Stupišće, pronađeni su ostaci do sada nepoznatog antičkog brodoloma. Brodolom sa ostacima dijelova amfora, pitosa, olovnih sidara te manjeg keramičkog posuđa  nalazi se na dubini između 10 i 37 metara. Po započetim istraživanjima utvrditi će se točan kontekst, rasprostranjenost , te bogatstvo i važnost nalaza i lokaliteta. Datacija nalazišta s obzirom na do sada pronađene predmete je 4/3 st. pr. Kr.

7. Viška luka; Labotovo

Tijekom 2015. godine izrađena je primarna dokumentacija mletačkog brodoloma pronađenog u Viškoj luci 2014. godine, te srednjovjekovnog brodoloma u uvali Labotovo na otoku Visu. Istraživanja predmetnih lokaliteta tek trebaju započeti.

Denegri 7a  Denegri 7b

8. Palagruža

Rekognosciranjem podmorja otoka Palagruže na lokacijama Pupak 1 i Pupak 2 pronađena su dva do sada nepoznata lokaliteta antičkih brodoloma. Prva lokacija sa pronađenim amforama grčko-italskog tipa datira se  u 3/2 st. pr. Kr, dok su na drugom pronađenom lokalitetu (sjeverna strana pličine Pupak) otkriveni ulomci amfora tipa Dressel 1, Dressel 10-11, Dressel 28 i jedan olovni ingot. Analizom ostataka utvrđeno je da se radi o ostacima brodoloma hispanskog porijekla preliminarne datacije 1. st. pr. Krista. Navedeni lokalitet je od izuzetnog značaja jer je u hrvatskom podmorju to prvi nalaz ingota olova pronađenog u kontekstu brodoloma. Obje lokacije pretpostavljaju postojanje cjelovitog brodoloma očuvanog u slojevima pijeska.

Denegri 8