List of dissemination activities

41.) Idemo u muzej na pivo – pivo, mlijeko i druga pića, predavanje u Muzeju Triljskog kraja u Trilju u okviru manifestacije Međunarodni dan muzeja, 18.05.2018. (Zrinka Šimić-Kanaet)

40.) Edukativna predavanja i kreativne radionice djeci područnih škola Bisko, Čaporice, Ugljane, Jabuka, Velić i Vedrine, te OŠ Trilj, 16.-18.05.2018. (Zrinka Šimić-Kanaet)

39.) Predstavljanje projekta, roll upa i internetske stranice projekta u Muzeju grada Kaštela, 04. 10. 2017.

38.) Od Tilurija do Trilja. Antičke spolije u triljskom kraju, predavanje na  3. okruglom stolu “Spomenici VII legije u Dalmaciji i Meziji”, održano u Arheološkom muzeju u Splitu 03.07.2017. (Mirna Vukov, Domagoj Tončinić)

37.) Salonitanski olovni sarkofazi, predavanje na  3. okruglom stolu “Spomenici VII legije u Dalmaciji i Meziji”, održano u Arheološkom muzeju u Splitu 03.07.2017. (Vinka Matijević)

36.) Rimskodobne geme iz Tilurija s prikazima vojnika, predavanje na  3. okruglom stolu “Spomenici VII legije u Dalmaciji i Meziji”, održano u Arheološkom muzeju u Splitu 03.07.2017. (Iva Kaić)

35.) Spomenici XI legije u provinciji Dalmaciji, predavanje na  3. okruglom stolu “Spomenici VII legije u Dalmaciji i Meziji”, održano u Arheološkom muzeju u Splitu 03.07.2017. (Domagoj Tončinić)

34.) Tko te šiša? Povijest muške i ženske frizure u antici, predavanje u Muzeju Triljskog kraja u Trilju, 18.05.2017. (Zrinka Šimić Kanaet)

33.) Izabrani primjeri mobilnosti i gospodarskog potencijala rimskih legionara iz Tilurija: rimski zavjetni žrtvenici, predavanje na 2. okruglom stolu “Spomenici VII legije u Dalmaciji i Meziji”, održano u Viminaciju u Srbiji 13.12.2016. (Mirna Vukov)

32.) Izabrani primjeri gospodarskog potencijala rimskih legionara iz Tilurija: rimska gliptika, predavanje na 2. okruglom stolu “Spomenici VII legije u Dalmaciji i Meziji”, održano u Viminaciju u Srbiji 13.12.2016. (Iva Kaić, Vinka Bubić)

31.) Izabrani primjeri gospodarskog potencijala rimskih legionara iz Tilurija: natpisi vojnika VII legije, predavanje na 2. okruglom stolu “Spomenici VII legije u Dalmaciji i Meziji”, održano u Viminaciju u Srbiji 12.12.2016. (Domagoj Tončinić)

30.) Izabrani primjeri gospodarskog potencijala rimskih legionara iz Tilurija: keramički, metalni i stakleni nalazi, predavanje na 2. okruglom stolu “Spomenici VII legije u Dalmaciji i Meziji”, održano u Viminaciju u Srbiji 12.12.2016. (Mirjana Sanader)

29.) Predstavljanje projekta, roll upa i internetske stranice projekta u Gradskom muzeju Bjelovar, 05. 10. 2016.

28.) Vojni pečati na tegulama u Dalmaciji, predavanje na 1. okruglom stolu “Spomenici VII legije u Dalmaciji i Meziji”, održano u Arheološkom muzeju u Splitu 28.06.2016. (Mirna Vukov)

27.) Kasnoantički grobovi s područja Tilurija, predavanje na 1. okruglom stolu “Spomenici VII legije u Dalmaciji i Meziji”, održano u Arheološkom muzeju u Splitu 28.06.2016. (Vinka Bubić)

26.) Rimska vojna oprema iz Tilurija, predavanje na 1. okruglom stolu “Spomenici VII legije u Dalmaciji i Meziji”, održano u Arheološkom muzeju u Splitu 28.06.2016. (Sanja Ivčević)

25.) Rimsko staklo iz Tilurija, predavanje na 1. okruglom stolu “Spomenici VII legije u Dalmaciji i Meziji”, održano u Arheološkom muzeju u Splitu 28.06.2016. (Zrinka Buljević)

24.) Numizmatički nalazi iz Tilurija, predavanje na 1. okruglom stolu “Spomenici VII legije u Dalmaciji i Meziji”, održano u Arheološkom muzeju u Splitu 28.06.2016. (Tomislav Šeparović, Ana Pavlović)

23.) Rimska keramika iz Tilurija, predavanje na 1. okruglom stolu “Spomenici VII legije u Dalmaciji i Meziji”, održano u Arheološkom muzeju u Splitu 28.06.2016. (Zrinka Šimić Kanaet)

22.) Spomenici VII. legije u provinciji Dalmaciji, predavanje na 1. okruglom stolu “Spomenici VII legije u Dalmaciji i Meziji”, održano u Arheološkom muzeju u Splitu 28.06.2016. (Domagoj Tončinić)

21.) Rimski legijski logor Tilurij. 20 godina istraživanja, predavanje na 1. okruglom stolu “Spomenici VII legije u Dalmaciji i Meziji”, održano u Arheološkom muzeju u Splitu 28.06.2016. (Mirjana Sanader)

20.) Sudjelovanje u emisiji Treća povijest, HRT, 3. program, 10.04.2016. god. (Domagoj Tončinić)

19.) Grčka kultura na Sredozemlju – jedan primjer pristupa temi, predavanje na okruglom stolu Jadranska/Mediteranska radionica, 04.-08.04.2016. (Marina Milićević Bradač)

18.) O naravi rimske vladavine Mediteranom, predavanje na okruglom stolu Jadranska/Mediteranska radionica, 04.-08.04.2016. (Mirjana Sanader)

17.) Predstavljanje projekta, roll upa i internetske stranice projekta u Muzeju Slavonije u Osijeku, 12.02.2016.

16.) Sudjelovanje u emisiji Treća povijest, HRT, 3. program, 16.11.2015. god. (Marina Milićević Bradač, Domagoj Tončinić)

15.) “Jesu li Rimljani jeli fast-food?!”, predavanje u Muzeju Triljskog kraja u Trilju, 15.05.2015 (Zrinka Šimić Kanaet)

14.) Sudjelovanje u emisiji Granica između Rimskog carstva i barbara, Povijest četvrtkom, HRT, Hrvatski radio, 1. program, 16.04.2015. (Domagoj Tončinić)

13.) Sudjelovanje u emisiji Granica između Rimskog carstva i barbara, Povijest četvrtkom, HRT, Hrvatski radio, 1. program, 09.04.2015. (Domagoj Tončinić)

12.) Arheologija u budućem razvoju grada Siska, sudjelovanje na okruglom stolu organiziranom u sklopu ciklusa „Sisak u svjetlu novih arheoloških istraživanja“ u Gradskom muzeju Sisak, 30. 03. 2015. (Domagoj Tončinić)

11.) Arheološka istraživanja na lokalitetu Sv. Kvirin – sjeverni ulaz u Sisciju, predavanje održano u sklopu ciklusa predavanja Sisak u svjetlu novih arheoloških istraživanja, organiziranih u Gradskom muzeju Sisak, 26. 03. 2015. (Ina Miloglav)

10.) Roman military camps in Croatia, pozvano predavanje održano na Dipartimento di Storia e tutela dei beni culturali, Università degli Studi di Udine, 25.03.2015. (Domagoj Tončinić)

9.) U potrazi za rimskim vojnim logorima u Sisciji,  predavanje održano u sklopu ciklusa predavanja Sisak u svjetlu novih arheoloških istraživanja, organiziranih u Gradskom muzeju  Sisak, 12. 03. 2015. (Domagoj Tončinić)

8.) Rimske i kasnoantičke svjetiljke iz Tilurija, predavanje na okruglom stolu “Rimske i kasnoantičke svjetiljke: proizvodnja i distribucija, kontakti na Mediteranu”, održano u Institutu za arheologiju, 02.02. 2015. (Zrinka Šimić Kanaet)

7.) Karijere Dalmatinaca u Rimskom Carstvu – od robova do careva, predavanje  u Muzeju triljskog kraja u sklopu manifestacije “Noć muzeja 2015″, 30.01.2015. (Dino Demicheli)

6.) Sudjelovanje u emisiji Treća povijest, HRT, 3. program, 25.01.2015. (Domagoj Tončinić)

5.) Predstavljanje projekta, roll upa i internetske stranice projekta  u Gradskom muzeju Vukovar, 23. 01. 2015.

4.) Predstavljanje projekta, roll upa i internetske stranice projekta na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 10.12.2014.

3.) Sudjelovanje u emisiji Treća povijest, HRT, 3. program, 19.10.2014. (Domagoj Tončinić)

2.) Rimska vojska i vojna oprema u Tiluriju, predavanje u Muzeju Triljskog kraja u Trilju, u okviru manifestacije “Dani Sv. Mihovila”, 25.09.2014. (Sanja Ivčević)

1.) Digital reconstruction of Roman fort Ad Militare in Batina, Croatia, predavanje na međunarodnoj radionici EU IPA-I South East Europe – Danube Limes Brand Project: 5th Project Meeting, 16.–17. 06. 2014. (Igor Vukmanić)