ZNANSTVENI SKUP: Crikvenica, 8.–9.11.2017.

Suradnica projekta doc. dr. sc. Zrinka Šimić Kanaet sudjelovala je na međunarodnom znanstvenom skupu “Rimske keramičarske i staklarske radionice, proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru i šire”, održanom od 08. do 09. studenog 2017. god. u Crikvenici, na kojem je održala predavanje “Experimental archeology – making of amphora lids”.

Program i knjiga sažetaka