ZNANSTVENI SKUP: Kaštela, 2.–6.10.2017.

Na znanstvenom skupu Hrvatskog arheološkog društva “Okolica Kaštelanskog zaljeva u prošlosti, održanom od 02. do 06. listopada 2017. god. u Muzeju grada Kaštela, suradnici na projektu prof. dr. sc. Mirjana Sanader, doc. dr. sc. Domagoj Tončinić i mag. archaeol. Mirna Vukov održali su predavanje “Dva nova antička spomenika s otoka Brača”.

Program i knjiga sažetaka