Istraživački boravak u Beču

Doktorandica Mirna Vukov boravila je 03. do 29. rujna 2017. na istraživačkom boravku na Sveučilištu u Beču gdje je proučavala literaturu vezanu uz projekt i doktorsku disertaciju. Za boravak u Beču dodijeljena joj je stipendija za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na Sveučilištu u Beču u 2017. godini, u sklopu partnerske razmjene između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Beču.