Izvedbeni plan preddiplomskoga studija rumunjskog jezika i književnosti

Izvedbeni plan preddiplomskog studija rumunjskog jezika i književnosti ak. god. 2023./2024. STRANICA SE AŽURIRA

OBVEZNI PREDMETI

I. semestar

1. Uvod u opću i rumunjsku lingvistiku

 1. Naziv kolegija: Uvod u opću i rumunjsku lingvistiku (2P, 2S, 5ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
 3. Izvođač: dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: –
 7. Preduvjet za: Romanski jezici i vulgarni latinitet

2. Fonetika i fonologija rumunjskog jezika

 1. Naziv kolegija: Fonetika i fonologija rumunjskog jezika (1P, 1V, 3ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
 3. Izvođač: Silvia Giurgiu, ug. lekt., dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: –
 7. Preduvjet za: Morfologija rumunjskog jezika

3. Rumunjske jezične vježbe I

 1. Naziv kolegija: Rumunjske jezične vježbe I (6V, 7ECTS)
 2. Nositelj: Delia Georgeta Ćupurdija, lekt.
 3. Izvođač: Delia Georgeta Ćupurdija, lekt.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: –
 7. Preduvjet za: Rumunjske jezične vježbe II

II. semestar

4. Uvod u rumunjsku civilizaciju

 1. Naziv kolegija: Uvod u rumunjsku civilizaciju (2P, 2S, 5ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Ivana Olujić, izv. prof.
 3. Izvođač: dr. sc. Castilia Manea-Grgin, nasl. izv. prof.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: –
 7. Preduvjet za: Povijest rumunjske književnosti I, Seminar iz književnosti I

5. Morfologija rumunjskog jezika

 1. Naziv kolegija: Morfologija rumunjskog jezika (2P, 2S, 5ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
 3. Izvođač: dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Fonetika i fonologija rumunjskog jezika
 7. Preduvjet za: Sintaksa rumunjskog jezika

6. Rumunjske jezične vježbe II

 1. Naziv kolegija: Rumunjske jezične vježbe II (4V, 5ECTS)
 2. Nositelj: Delia Georgeta Ćupurdija, lekt.
 3. Izvođač: Delia Georgeta Ćupurdija, lekt.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Rumunjske jezične vježbe I
 7. Preduvjet za: Rumunjske jezične vježbe III

III. semestar

7. Rumunjske jezične vježbe III

 1. Naziv kolegija: Rumunjske jezične vježbe III (4V, 5ECTS)
 2. Nositelj: Delia Georgeta Ćupurdija, lekt.
 3. Izvođač: Delia Georgeta Ćupurdija, lekt.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Rumunjske jezične vježbe II
 7. Preduvjet za: Rumunjske jezične vježbe IV

8. Povijest rumunjske književnosti I

 1. Naziv kolegija: Povijest rumunjske književnosti I (2P, 2S, 5ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Ivana Olujić, izv. prof.
 3. Izvođač: dr. sc. Ivana Olujić, izv. prof.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Uvod u rumunjsku civilizaciju
 7. Preduvjet za: Seminar iz književnosti III

IV. semestar

9. Sintaksa rumunjskog jezika

 1. Naziv kolegija: Sintaksa rumunjskog jezika (2P, 2S, 5ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Dražen Varga, red. prof.
 3. Izvođač: dr. sc. Dražen Varga, red. prof.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Morfologija rumunjskog jezika
 7. Preduvjet za: Rumunjske jezične vježbe V

10. Rumunjske jezične vježbe IV

 1. Naziv kolegija: Rumunjske jezične vježbe IV (4V, 5ECTS)
 2. Nositelj: Delia Georgeta Ćupurdija, lekt.
 3. Izvođač: Delia Georgeta Ćupurdija, lekt.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Rumunjske jezične vježbe III
 7. Preduvjet za: Rumunjske jezične vježbe V

V. semestar

11. Rumunjske jezične vježbe V

 1. Naziv kolegija: Rumunjske jezične vježbe V (4V, 5ECTS)
 2. Nositelj: Delia Georgeta Ćupurdija, lekt.
 3. Izvođač: Silvia Giurgiu, ug. lekt.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Rumunjske jezične vježbe IV, Sintaksa rumunjskog jezika
 7. Preduvjet za: Rumunjske jezične vježbe VI

VI. semestar

12. Povijest rumunjske književnosti II

 1. Naziv kolegija: Povijest rumunjske književnosti II (2P, 2S, 4 ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Ivana Olujić, izv. prof.
 3. Izvođač: dr. sc. Ivana Olujić, izv. prof.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Povijest rumunjske književnosti I
 7. Preduvjet za:

13. Rumunjske jezične vježbe VI

 1. Naziv kolegija: Rumunjske jezične vježbe VI (2V, 3 ECTS)
 2. Nositelj: Delia Georgeta Ćupurdija, lekt.
 3. Izvođač: Silvia Giurgiu, ug. lekt.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Rumunjske jezične vježbe V
 7. Preduvjet za:

14. Završni pisani ispit – klauzura

 1. Naziv kolegija: Završni pisani ispit – klauzura (5 ECTS)
 2. Ispit: da
 3. Ocjena: brojčana
 4. Uvjeti: Ispunjene studijske obveze predviđene programom s prvih 5 semestara studija te odslušani predmeti sa 6. semestra studija
 5. Preduvjet za: dobivanje prve završnosti

IZBORNI PREDMETI

III. semestar

1. Seminar iz književnosti I

 1. Naziv kolegija: Seminar iz književnosti I (2S, 3ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Ivana Olujić, izv. prof.
 3. Izvođač: dr. sc. Ivana Olujić, izv. prof.
 4. Ispit: ne
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Uvod u rumunjsku civilizaciju
 7. Preduvjet za:

2. Latinski jezik za romaniste 1

 1. Naziv kolegija: Latinski jezik za romaniste 1 (1S, 2ECTS)
 2. Nositelj: Voljena Vuković
 3. Izvođač: Voljena Vuković
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti:
 7. Preduvjet za: Romanski jezici i vulgarni latinitet, Latinski jezik za romaniste 2

IV. semestar

3. Konverzacijske vježbe 1

 1. Naziv kolegija: Konverzacijske vježbe 1 (2V, 2ECTS)
 2. Nositelj: Delia Georgeta Ćupurdija, lekt.
 3. Izvođač: Delia Georgeta Ćupurdija, lekt.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Rumunjske jezične vježbe III
 7. Preduvjet za:

4. Latinski jezik za romaniste 2

 1. Naziv kolegija: Latinski jezik za romaniste 2 (1S, 2ECTS)
 2. Nositelj: Voljena Vuković
 3. Izvođač: Voljena Vuković
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Latinski jezik za romaniste 1
 7. Preduvjet za: Romanski jezici i vulgarni latinitet

V. semestar

5. Romanski jezici i vulgarni latinitet

 1. Naziv kolegija: Romanski jezici i vulgarni latinitet (2P, 2ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Dražen Varga, red. prof.
 3. Izvođač: dr. sc. Dražen Varga, red. prof.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Uvod u opću i rumunjsku lingvistiku, Latinski jezik za romaniste 1 i 2
 7. Preduvjet za: Povijest rumunjskog jezika

6. Seminar iz književnosti III

 1. Naziv kolegija: Seminar iz književnosti III (2S, 3ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Ivana Olujić, izv. prof.
 3. Izvođač: dr. sc. Ivana Olujić, izv. prof.
 4. Ispit: ne
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Povijest rumunjske književnosti I
 7. Preduvjet za:

7. Vježbe iz prevođenja I

 1. Naziv kolegija: Vježbe iz prevođenja I (2V, 3ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Ivana Olujić, izv. prof.
 3. Izvođač: dr. sc. Ivana Olujić, izv. prof.
 4. Ispit: ne
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Rumunjske jezične vježbe IV
 7. Preduvjet za:

VI. semestar

8. Povijest rumunjskog jezika

 1. Naziv kolegija: Povijest rumunjskog jezika (1P, 1S, 3ECTS)
 2. Nositelj:
 3. Izvođač: dr. sc. Gorana Bikić-Carić, izv. prof.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Romanski jezici i vulgarni latinitet
 7. Preduvjet za: –

9. Vježbe iz prevođenja II

 1. Naziv kolegija: Vježbe iz prevođenja II (2V, 3ECTS)
 2. Nositelj: dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.
 3. Izvođač: Delia Georgeta Ćupurdija, lekt.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Rumunjske jezične vježbe V
 7. Preduvjet za:

10. Konverzacijske vježbe 2

 1. Naziv kolegija: Konverzacijske vježbe 2 (2V, 2ECTS)
 2. Nositelj: Delia Georgeta Ćupurdija, lekt.
 3. Izvođač: Silvia Giurgiu, ug. lekt.
 4. Ispit: da
 5. Ocjena: brojčana
 6. Uvjeti: Rumunjske jezične vježbe III
 7. Preduvjet za: